:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
Straż Pożarna, Strażackie podsumowanie półrocza - zdjęcie, fotografia
Portal pultusk24.pl 09/08/2018 15:29

W ciągu I półrocza 2018 roku, na terenie powiatu pułtuskiego miało miejsce 389 zdarzeń, podczas których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 121 pożarów, 248 miejscowych zagrożeń. Zanotowano również 20 alarmów fałszywych w dobrej wierze.

W wyniku zaistniałych zdarzeń śmierć poniosło 8 osób, a 56 doznało obrażeń.

Zaistniałe w I połowie 2018 roku zdarzenia spowodowały straty w wysokości szacowanej na 1928,7 tys. zł., w tym:

- pożary: 1061,3 tys. zł.,

- miejscowe zagrożenia: 877,4 tys. zł.

W wyniku prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych uratowano zagrożone mienie o szacunkowej wartości co najmniej 7157 tys. zł., w tym, podczas:

- pożarów – 7043 tys. zł.,

- miejscowych zagrożeń – 114 tys. zł.

W działaniach ratowniczo-gaśniczych (bez alarmów fałszywych) udział brało łącznie 691 zastępów straży pożarnej (2711 strażaków), w tym:

- 394 zastępy Państwowej Straży Pożarnej (2711 strażaków),

- 197 zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (919 strażaków),

- 100 zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych spoza krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (457 strażaków).

Działania ratownicze jednostek ochrony przeciwpożarowej wspierały inne służby, tj.:

- Policja: 156 pojazdów (330 funkcjonariuszy),

- Pogotowie Ratunkowe: 85 ZRM (219 ratowników),

- Pogotowie Energetyczne: 10 pojazdów (20 osób),

- Straż Miejska: 10 pojazdów (20 strażników),

- Służby leśne: 8 pojazdów (13 leśniczych),

- Inne służby: (komunalne, pomocy drogowej, zakładów pogrzebowych, podmiotów gospodarczych itp.): 45 pojazdów (71 osób).

W pierwszym półroczu 2018 roku ogólna ilość zdarzeń wzrosła w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego o 82 zdarzenia. Jak co roku, najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie miasta i gminy Pułtusk (193 zdarzenia, co stanowi 49,6% zagrożeń w całym powiecie). Pomimo wzrostu ilości zdarzeń o 26,7%, wysokość strat zmalała o 6,1%. Największe straty powstały w wyniku pożaru hali magazynowej w Pułtusku przy ulicy Mickiewicza oraz kilku budynków mieszkalnych w miejscowościach: Wólka Zaleska, Świercze, Kokoszka i Pułtusk przy ul. Rynek. Najczęstszą przypuszczalną przyczyną powstania pożarów było: nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się otwartym ogniem (55 zdarzeń), nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe (24 zdarzenia) i wady urządzeń i instalacji elektrycznych (12 zdarzeń). Najczęstszą przypuszczalną przyczyną zaistnienia miejscowych zagrożeń było: silne wiatry (72 zdarzenia), niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu środków transportu (51 zdarzeń), gwałtowne przybory wód (33 zdarzenia) i nietypowe zachowanie się owadów (22 zdarzenia).

Wraz ze wzrostem ilości zdarzeń wzrosła ilość ofiar śmiertelnych w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2017. Odnotowano 8 osób śmiertelnych w zdarzeniach typu MZ.

Istotnym zagrożeniem na terenie powiatu jest zagrożenie powodziowe. Mając na uwadze odnotowane 33 zdarzenia, jakie miały miejsce w styczniu i lutym 2018 roku na naszym powiecie: podtopienia, zalania, podwyższenie się stanu wody w rzece Narew; należy kontynuować prace przygotowawcze/zapobiegawcze w celu ograniczenia kosztów podjętych w tym zakresie.

Jak co roku, zadowalający jest fakt dużego zaangażowania Ochotniczych Straży Pożarnych. Członkowie jednostek OSP uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach, przez co znacznie angażują się w niesieniu pomocy potrzebującym. Liczymy na dalszy wzrost udziału, wyszkolonych i wyposażonych w sprzęt specjalistyczny, zastępów OSP, w likwidacji zdarzeń, w których dotychczas głównie uczestniczyły siły i środki Państwowej Straży Pożarnej. Likwidacja zagrożeń wymaga prowadzenia działań ratowniczych wybiegających poza możliwości jednej służby, co stwarza potrzebę ścisłej współpracy straży pożarnej z innymi podmiotami ratowniczymi, instytucjami i przedsiębiorstwami. Odnotowano wiele pozytywnych przypadków ścisłej współpracy, przede wszystkim ze służbami, z którymi strażacy najczęściej spotykają się podczas zdarzeń – z Policją i ZRM.

Poniżej przedstawiamy niektóre z akcji ratowniczo-gaśniczych z I półrocza bieżącego roku:

1 stycznia 2018 r. - Pożar hali magazynowej przy ul. Mickiewicza w Pułtusku

Po przybycia na miejsce zdarzenia zastępów z JRG zastano bardzo duże zadymienie drogi dojazdowej i terenu wokół miejsca pożaru, co utrudniło i wydłużyło zastępom ratowniczym dojazd. Na miejscu zdarzenia stwierdzono, że pali się hala (ściany murowane, konstrukcja dachu stalowa, kryta blachą trapezową z podwieszonym ociepleniem), w której sortowane i składowane są surowce wtórne (makulatura, różne tworzywa sztuczne oraz odpadki parafiny pochodzące ze zniczy). Z uwagi na duże zadymienie w biurowej części budynku wprowadzono strażaków w sprzęcie ochrony dróg oddechowych w celu sprawdzenia pomieszczeń. W wyniku rozpoznania nie stwierdzono osób poszkodowanych. Pożar wydostawał się na zewnątrz obiektu i zachodziła konieczność wycofania strażaków pracujących w środku. Na miejsce przybywały kolejne siły i środki z OSP, które podały przez otwory okienne kolejne prądy wody oraz wycięły przęsła ogrodzenia utrudniające działania gaśnicze. Wycięto również przęsła ogrodzenia od strony sąsiadującej firmy, umożliwiając samochodom gaśniczym przejazd drogą wewnętrzną przez jej teren. Punkt czerpania wody zorganizowano z hydrantu odległego około 400 m (hydrant na terenie zakładu był niesprawny) oraz wykorzystano hydrant o zwiększonej wydajności przed budynkiem Komendy. W późniejszej fazie działań korzystano ze zbiornika przeciwpożarowego, zlokalizowanego na terenie zakładu ETI Polam (około 1 km od miejsca zdarzenia). Zaopatrzenie wodne realizowane było przez system dowożenia. Teren akcji podzielono na dwa odcinki bojowe – pierwszy od strony północnej (działania w obronie przed rozprzestrzenianiem się pożaru na materiały zgromadzone przed halą i gaszenie pożaru wewnątrz), drugi od strony południowej (gaszenie pożaru poprzez otwory okienne). W celu zmniejszenia temperatury i zadymienia wewnątrz obiektu, wykonano otwory w poszyciu dachu. Ze względu na duże zużycie aparatów powietrznych zadysponowano samochód SPGaz, aby napełniać butle aparatów na terenie zdarzenia. Podanie dodatkowo dwóch prądów piany ciężkiej pozwoliło zlokalizować pożar. Na miejsce zdarzenia przybył przedstawiciel WIOŚ i PINB. Dalsze działania zastępów polegały na dogaszaniu pozostałego materiału palnego, poprzez wywożenie go na zewnątrz obiektu, przy użyciu wózka widłowego, użyczonego wraz z operatorem przez jedną z sąsiadujących firm. W działaniach ratowniczo-gaśniczych udział brało 15 zastępów JRG (31 strażaków) oraz 11 zastepów OSP (52 strażaków). Przypuszczalną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej.

Styczeń -luty 2018 – zagrożenie powodzią

W związku z gwałtownym wzrostem stanu wody rzeki Narew, spowodowanym tworzeniem się zatorów śryżowo-lodowych, Starosta Pułtuski ogłosił alarm przeciwpowodziowy dla gmin Obryte, Pułtusk, Pokrzywnica i Zatory. Siły i środki PSP i OSP z terenu powiatu pułtuskiego, 33-krotnie dysponowane były do wypompowywania wód z zalanych obiektów i umacniania wałów przeciwpowodziowych. Ponadto, przy współpracy z Centrami Zarządzania Kryzysowego, strażacy OSP monitorowali całodobowo stan zabezpieczeń przeciwpowodziowych, dokonywali rekonesansu najbardziej zagrożonych rejonów oraz śledzili zmiany poziomu wód w rzekach.

6 lutego 2018 r. - Pożar budynku mieszkalnego w miejscowości Wólka Zaleska – jedna osoba poszkodowana

Dwa zastępy z JRG (7 strażaków) oraz 5 zastępów z: OSP Wola Kielpińska, Serock, Pokrzywnica, Trzepowo (łącznie 24 strażaków) ugasiło pożar budynku jednorodzinnego w miejscowości Wólka Zaleska gm. Pokrzywnica. W chwili przybycia na miejsce zdarzenia zastano rozwinięty pożar murowanego budynku mieszkalnego. Ratownicy podali dwa prądy gaśnicze na palący się obiekt i równocześnie udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu starszemu mężczyźnie, który został ewakuowany z budynku przed przybyciem jednostek ppoż. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia. Poszkodowanego mężczyznę przetransportowano do szpitala w celu dalszej diagnostyki.

10 marca 2018 r. - Starorzecze Narwi w miejscowości Szygówek

Po przybyciu na miejsce zdarzenia dwóch zastępów z JRG, ratownicy uzyskali informację od osoby zgłaszającej o miejscu, w którym widziano osobę poszkodowaną. Ratownicy zabezpieczeni w suche skafandry, kamizelki asekuracyjne i linki ratownicze, używając sań lodowych, dotarli do poszkodowanego, który znajdował się około 70 metrów w głąb częściowo zamarzniętego starorzecza Narwi. Ratownicy ewakuowali nieprzytomnego mężczyznę na brzeg i przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Po przybyciu na miejsce ZRM, lekarz po przeprowadzonym badaniu medycznym stwierdził zgon poszkodowanego. Przypuszczalną przyczyną zdarzenia było zarwanie się lodu pod mężczyzną.

24 marca 2018 r. - Wypadek dwóch samochodów osobowych w Strzyżach w gminie Pokrzywnica – trzy osoby poszkodowane, w tym jedno dziecko

W zdarzeniu uczestniczyły dwa samochody osobowe, którymi podróżowały cztery osoby (dwie z nich wymagały pomocy medycznej). Osoby opuściły pojazdy o własnych siłach przed przybyciem zastępów ratowniczych. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu klem akumulatorów w uszkodzonych pojazdach i udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym. Pierwszej osobie (dziewczynka w wieku 7 lat) ratownicy zastosowali stabilizację kręgosłupa i przekazali misia ratownika. Drugiej osobie uskarżającej się na ból głowy zastosowano stabilizację kręgosłupa oraz podano tlen. Wszystkim poszkodowanym udzielono wsparcia psychicznego. Poszkodowanych przekazano ZRM. Po zakończeniu czynności dochodzeniowych przez policję, usunięto z jezdni rozlane płyny eksploatacyjne, a samochody zepchnięto na pobocze. Podczas prowadzonych działań droga była zamknięty w obu kierunkach. Przypuszczalną przyczyną zdarzenia było niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

23 maja 2018 r. - Wypadek samochodu osobowego w Winnicy – jedna osoba zmarła i jedna została poszkodowana

Do zdarzenia zadysponowano trzy zastępy z JRG oraz jeden zastęp z OSP Winnica. Po przybyciu na miejsce zastępu z OSP Winnica zastano samochód osobowy, stojący na kołach, po dachowaniu, poza pasem drogowym, w polu około 6 metrów od drogi wojewódzkiej nr 571. Poszkodowanych było dwóch mężczyzn. Jeden z nich znajdował się za kierownicą samochodu osobowego, był przytomny, z ograniczonym kontaktem słownym, drugi natomiast nieprzytomny z zachowanymi czynnościami życiowymi, leżał na polu w odległości około 8 metrów od pojazdu. Ratownicy, po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, przystąpili do ewakuacji kierowcy z pojazdu przy pomocy noszy typu deska. Poszkodowanego przekazano będącemu na miejscu ZRM. Jednocześnie udzielano kwalifikowanej pierwszej pomocy drugiemu poszkodowanemu. Po przybyciu na miejsce zdarzenia drugiego ZRM, poszkodowanego przetransportowano do karetki. Podjęto decyzję o zadysponowaniu LPR. Ratownicy wyznaczyli lądowisko na drodze wojewódzkiej nr 571. Przed przybyciem LPR mężczyzna stracił funkcje życiowe. Ratownicy medyczni przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, działania ich wsparli strażacy oraz przybyli na miejsce ratownicy z LPR. Po około 45 minutach RKO, lekarz LPR stwierdził zgon mężczyzny. Po zakończonych czynnościach medycznych, strażacy, przy pomocy sprzętu burzącego odgięli maskę w samochodzie i odłączyli klemy od akumulatora. Na miejscu zdarzenia pozostała grupa operacyjna Policji, prowadząca czynności dochodzeniowo-śledcze. Podczas prowadzonych czynności, droga wojewódzka nr 571 była zablokowana w obu kierunkach, a Policja wyznaczyła objazd. Przypuszczalną przyczyną zdarzenia było niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

21 czerwca 2018 r. - silne wiatry

W wyniku silnych wiatrów, jednostki straży pożarnych z powiatu pułtuskiego 55 razy wyjeżdżały do powalonych drzew i konarów drzew. W sześciu zdarzeniach odnotowano uszkodzenia połaci dachowych – zerwane elementy blacho-dachówki oraz całe dachy. W tym dniu nie odnotowano osób poszkodowanych.

ReklamaReklama

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez pultusk24.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

AGA PRESS AGENCJA WYDAWNICZO-REKLAMOWA WYDAWNICTWO ALEKSANDER z siedzibą w Pułtusk 06-100, Kotlarska 8

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"