:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
Wybory, Pytamy kandydatów wójtów - zdjęcie, fotografia
Portal pultusk24.pl 13/10/2018 09:00

Publikujemy wywiady z kandydatami na wójtów gmin powiatu Pułtuskiego, które ukazywały się przez ostatnie tygodnie na łamach Pułtuskiej Gazety Powiatowej. Pytania otrzymali wszyscy kandydaci. Niestety, nie wszyscy na nie odpowiedzieli...

Cezary Andrzej Wojciechowski – kandydat Prawa i Sprawiedliwości na wójta gminy Gzy

Jakie jest Pana wykształcenie i doświadczenie zawodowe?

W roku 1981 z wyróżnieniem ukończyłem technikum rolnicze w Gołotczyźnie. Przez trzy ostatnie lata nauki brałem udział w olimpiadach z zakresu wiedzy rolniczej, dostając się przeważnie do finału. Po zakończeniu szkoły również brałem udział w olimpiadach wiedzy i umiejętności rolniczych zostając ich finalistą. Pomimo złożenia dokumentów na uczelnię SGGW w Warszawie, nie mogłem podjąć nauki, ponieważ musiałem zająć się gospodarstwem rodziców. Doświadczenie zawodowe zdobyłem prowadząc najpierw gospodarstwa rodziców od 1981 roku, które przejąłem na początku roku 1988. Od października 1988 r., po zawarciu związku małżeńskiego, wspólnie z żoną prowadziliśmy razem dwa gospodarstwa rolne. Przez lata pracy powiększyliśmy areał gospodarstw dwukrotnie. Korzystaliśmy również z funduszy europejskich na zakup nowoczesnego sprzętu rolniczego.

Czy działał już Pan wcześniej na rzecz samorządu lokalnego? Jakie jest Pana doświadczenie w tym zakresie?

Po raz pierwszy z pracą nieodpłatną na rzecz społeczeństwa zetknąłem się w swojej rodzinnej gminie, gdy kierownik Gminnej Służby Rolnej zaproponował mi pełnienie funkcji społecznego agronoma. Sprawując tę funkcję dzieliłem się z rolnikami wiedzą na temat nowoczesnych technologii uprawy roślin. Za swoją działalność zostałem oznaczony przez ówczesnego Ministra Rolnictwa Oznaczeniem Zasłużony Pracownik Rolnictwa. W roku 1988 zamieszkałem w gospodarstwie rodzinnym żony w Gzach, w niedługim czasie tj. 1994 r. zostałem po raz pierwszy wybrany na radnego Rady Gminy Gzy. Co zapoczątkowało moją działalność na rzecz samorządu lokalnego? W 1996 r. zostałem wybrany na przewodniczącego Rady Gminy Gzy. Ponownie zostałem wybrany do Rady Gminy Gzy w 2002 r. i stanąłem na jej czele jako przewodniczący. Moim zdaniem była to jedyna kadencja rady, w której udało się przełamać wielką niemoc i wykonać wiele inwestycji dla społeczności gminy Gzy, ściągając wiele środków z Funduszy Unijnych. Były to kluczowe inwestycje dla naszego społeczeństwa, a mianowicie wybudowano pełnowymiarową halę sportową przy Publicznym Gimnazjum w Gzach. Położono asfalt na drogi gminne: Gzy – Ołdaki 2 km, Skaszewo – Dziarno – 1 km, Słończewo – Dziarno – 3 km, Grochy Imbrzyki – Osiek – 2 km, Kozłówka – Pękowo – 2 km, Gotardy – 1 km, Stare Grochy – Mierzeniec – 1 km. Wybudowano oraz współfinansowano realizację drogi powiatowej Skaszewo – Borza – 3,5 km. Powstał również Gminne Centrum Informacji. Do najważniejszych inwestycji należał również remont budynku po byłej szkole, który został zaadoptowany na świetlicę i bibliotekę przy wsparciu z funduszy unijnych w wysokości 80%. Wykonano także remont budynków gminnych, szkoły podstawowej w Skaszewie. Ponadto dokończono rozbudowę sieci wodociągowej w gospodarstwach, które zostały wcześniej pominięte ze względu na wysokie koszty wykonania inwestycji. Moim zdaniem wszyscy mieszkańcy powinni być traktowani w równy sposób, bez względu na miejsce zamieszkania, ponieważ wszyscy płacą podatki.

Jestem członkiem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Gzy, które prowadzi Społeczną Szkołę Podstawową w Gzach. Działam również w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, pełniąc funkcję koła parafialnego w Gzach.

Dlaczego zdecydował się Pan kandydować na wójta gminy w tegorocznych wyborach samorządowych?

Na wójta gminy Gzy zdecydowałem się kandydować przede wszystkim dlatego, żeby przerwać wielką niechęć do podejmowania nowych inicjatyw służących rozwojowi naszej gminy. Wójt gminy stale powtarza, że gmina jest mała i biedna, dlatego pieniędzy na inwestycję nie ma i nie będzie. Środków wystarcza jedynie na utrzymanie urzędu i jednostek organizacyjnych. W budżecie ostatnich dwóch lat wyszedł nawet deficyt, który został pokryty kredytem za zgodą koalicyjnej rady Gminy.

Uważam, że nie jest to prawdą, ponieważ władze gminy nie próbują występować o środki zewnętrzne. W latach 2007 – 2013 gminie udało się pozyskać ze środków unijnych jedynie po 9 zł na statystycznego mieszkańca, gdzie inne gminy z terenu powiatu pułtuskiego pozyskały w tym samym czasie po nawet ponad 1 100 zł na statystycznego mieszkańca. Jeśli zostałbym wójtem będę chciał udowodnić, że nasza gmina może zrobić dużo więcej pozyskując środki z funduszy europejskich oraz krajowych na dalszy rozwój. Pomoc w tym zakresie zapewnia Minister Środowiska Henryk Kowalczyk.

Jakie działania zamierza Pan podjąć na rzecz gminy jako wójt? Jaki jest Pana program wyborczy?

W moim programie wyborczym priorytetem jest asfaltowanie dróg gminnych, ponieważ wszystkim mieszkańcom należy się godziwy dojazd do swoich posesji o każdej porze roku. Realizacja tego punktu programu będzie możliwa przy wsparciu ze środków jakie rząd PiS zaplanował w przyszłorocznym budżecie.

Kolejnym zadaniem do realizacji jest kanalizacja, a w szczególności budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, aby chronić środowisko naturalne. Zobowiązuję się do pozyskania środków na ten cel.

Kolejnym punktem mojego programu jest pomoc mieszkańcom w termomodernizacji budynków mieszkalnych z programu Ministerstwa Środowiska „Czyste powietrze”. Chciałbym również zapewnić mieszkańcom przyłączenie do sieci gazowniczej. Przy dużym zapotrzebowaniu na wymianę pieców przez mieszkańców zobowiązuję się podjąć działania w Ministerstwie Energetyki odnośnie dostawy gazu.

Ważnym zadaniem jest aktywizacja seniorów poprzez korzystanie z różnych programów pomocowych, np. Domów Seniora dziennego pobytu oraz innych form spędzania czasu seniorów.

W moim programie wyborczym zwracam uwagę na zapewnienie aktywnego wypoczynku dla młodzieży, poprzez korzystanie z hali sportowej, boisk, świetlic i biblioteki gminnej.

Jestem otwarty na potrzeby mieszkańców wyżej niewymienione. Mam świadomość, że istnieje wiele spraw, którymi obecne władze się nie interesowały lub je zaniedbały, co miało niekorzystny wpływ na życie mieszkańców. Zamierzam szeroko korzystać z różnych programów pomocowych, których jeszcze nie wymieniłem, gdyż zdaję sobie sprawę, że każda pozyskana dla gminy złotówka skutkuje lepszym komfortem życia mieszkańców. Chciałbym też zająć się infrastrukturą szkolną, w celu przystosowania jej do nowych wymogów jakie nakłada ustawa o systemie oświaty. Będę robił wszystko, aby nasi mieszkańcy nie wstydzili się, że mieszkają w gminie Gzy.

 

Grzegorz Falba kandydat z niezależnego Komitetu Wyborczego Wyborców Grzegorza Falby

Dlaczego ponownie zdecydował się Pan kandydować?

Przede wszystkim dlatego, że jestem mieszkańcem tej gminy, podobnie jak moja rodzina, z nią wiążemy naszą dalszą przyszłość i zależy mi na tym, żeby ludziom żyło się tu dobrze. Żeby mogli dojeżdżać do swoich domów dobrymi drogami, przez dobrze oświetlone ulice, żeby mieli gdzie pracować i gdzie spędzać wolny czas w atrakcyjny sposób. Żeby tu mogły się uczyć nasze dzieci w dobrych, nowocześnie wyposażonych budynkach, żeby młodzież nie miała problemu z dojazdem do szkół ponadpodstawowych, a dorośli do pracy poza gminą. Kandyduję również dlatego, bo doceniam możliwość polepszania jakości życia mieszkańców dzięki środkom unijnym i potrafię je efektywnie pozyskiwać. Te powody może nie są górnolotne, ale po latach stagnacji inwestycyjnej w gminie często słyszę od mieszkańców pozytywne opinie na temat tej naszej wspólnej czteroletniej pracy. Wspólnej, bo bez radnych, pracowników urzędu, szkół i jednostek organizacyjnych nie zrobiłbym wiele. Serce rośnie, kiedy wiem, że niemal każda gminna miejscowość nie została pominięta w tych pozytywnych zmianach. Nie oznacza to jednak, że zamierzam spocząć na laurach – wręcz przeciwnie – mamy jeszcze wiele pomysłów i wiele do zrobienia.

Proszę podsumować pracę na rzecz gminy w ostatniej kadencji

W ostatniej kadencji dużo nam się udało zrobić, przede wszystkim jesteśmy wiodącą gminą wiejską w powiecie pułtuskim w pozyskiwaniu środków unijnych, głównie na budowę dróg. Tylko w tej kadencji zbudowaliśmy ponad 15 km dróg, czego nie można porównać z żadną poprzednią kadencją! Rozpoczęliśmy budowę przedszkoli, bo na terenie gminy nie było ani jednego. Cały czas remontujemy świetlice, została nam jeszcze jedna, w Borsukach-Kolonii. Wyremontowaliśmy w tej kadencji świetlicę w Lutobroku, tam również mieści się siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zrealizowaliśmy w tej kadencji 146 instalacji solarnych, oczywiście z dofinansowaniem. Od listopada 2016 r. około 50 samochodów może parkować na utwardzonym placu przy Szkole Podstawowej w Pniewie. Wyremontowaliśmy dach na Ośrodku Zdrowia w Zatorach. Zbudowaliśmy wodociąg łączący wsie Wiktoryn z Przyłubiem oraz Pniewo z Mystkówcem Starym w gminie Somianka, jako alternatywne rozwiązanie w przypadku niedoboru wody. W Zatorach powstała studnia głębinowa, przyłączyliśmy również cmentarz parafialny w Zatorach do wodociągu. Dla miejscowości Zatory i Drwały powstał plan zagospodarowania przestrzennego.

Wykonaliśmy również energooszczędne oświetlenia uliczne w Cieńszy. Sporo inwestycji, jak choćby montaż oświetlenia ulicznego i nie tylko, powstało z wykorzystaniem funduszy sołeckich. Ważnym aspektem jest również promocja gminy w kontekście jej identyfikacji z regionem. Dlatego też, wzorem innych gmin opracowaliśmy herb gminy, wydaliśmy również publikację albumową, której dotychczas nie było, wspieramy również wszelkie działania na rzecz promocji gminy.

Jakie działania zamierza pan podjąć na temat gminy w kolejnej kadencji jako wójt? Jaki jest pana program wyborczy?

Mój program wyborczy niezmiennie jest związany z planowanymi inwestycjami. Na pewno więc zamierzamy kontynuować remonty i budowę dróg i to dotyczy właściwie wszystkich miejscowości w gminie, bo tak jak mówiłem wcześniej – zrobiliśmy w tej materii więcej niż za poprzednich kadencji, ale jak widać to wciąż za mało. Chcemy również skończyć remont świetlicy w Borsukach-Kolonii. Planujemy wybudowanie stacji uzdatniania wody, jako rzecz niezbędną w związku z brakami, jakie nas dotknęły kilka lat temu. Planujemy remonty ośrodków zdrowia, poczynając od ośrodka zdrowia w Zatorach, prawdopodobnie jeszcze w tym roku zaczniemy, będziemy kończyć w następnych latach. Chcemy wybudować punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, na które dostaliśmy dofinansowanie w wysokości blisko 400 000, a kosztować ma wszystko 500 000, więc około 80-75%. Cały czas będziemy kontynuować zmianę planów przestrzennych dla naszej gminy, bo przypomnę, że plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje dla całego obszaru naszej gminy, natomiast konieczne są zmiany, które dostosują go do obecnych przepisów, szczególnie tam gdzie występują obszary Natura 2000, ponieważ nasze plany były uchwalane w takich latach, kiedy jeszcze nie było w ogóle tych obszarów wyznaczonych. Z tego powodu trzeba je uaktualnić, ponieważ mieszkańcy napotykają trudności. Planujemy rozbudowywać kanalizację sanitarną, jeżeli pozwolą na to środki finansowe, jak również zbudować oczyszczalnię i kanalizację dla rejonu Pniewa i wszystkich miejscowości okolicznych. W związku z tym, że rośnie zainteresowanie mieszkańców solarami w planach mamy montaż kolejnych 256 takich instalacji na terenie całej gminy. Cały czas prowadzimy modernizację oświetlenia ulicznego na trenie gminy. W tym roku wymieniliśmy lampy na ledowe w części wsi Borsuki-Kolonia, części Gładczyna Rządowego oraz w Pniewie-Kolonii i Topolnicy. Wciąż trwają inwestycje realizowane z funduszy sołeckich; w każdej miejscowości, również w tym roku i na następny właśnie odbywają się zebrania, podczas których mieszkańcy decydują co w roku 2019 chcą z tych środków wykonać. Oprócz tego budowa hali sportowej, która w związku z budową przedszkoli jest odsuwana na kolejną kadencję. Rada gminy, i słusznie, uznała, że przedszkola to jest rzecz pilniejsza w tej chwili, także tutaj też planujemy w przyszłej kadencji wybudować halę sportową, która będzie służyć mieszkańcom całej gminy, bo nie ma na terenie takiego ani jednego pełnowymiarowego obiektu. Planujemy też modernizację infrastruktury sportowej, częściowo w tym roku wykonanej, tak jak ogrodzenie boiska orlik. Planujemy też w przyszłej kadencji poprawę boiska do piłki nożnej w Pniewie. Również będziemy kładli nacisk na sprawy kultury, dziedzictwa naszego regionu, szczególnie Kurpi Białych. Na jeszcze większą promocję gminy, bo przypomnę, że dopiero ta rada zdecydowała o ustaleniu herbu dla gminy, podobnie jak w przypadku publikacji - wydaliśmy pierwszą książkę o gminie Zatory, wcześniej nie było żadnych informacji o tych miejscach, w których żyjemy na co dzień. Często uczniowie i nauczyciele poszukiwali wiadomości o swojej gminie, bezskutecznie. Także dopiero od tej kadencji w jakikolwiek sposób się promujemy i to też jest ważny element, który warto kontynuować. Nadal będziemy kontynuować współpracę z seniorami, jednostkami OSP, z wojewodą, chociażby w zakresie odnawiania miejsc pamięci narodowej.

 

Jan Mroczkowski – kandydat Prawa i Sprawiedliwości na urząd Wójta Gminy Obryte

Dlaczego ponownie zdecydował się Pan kandydować na wójta gminy w tegorocznych wyborach samorządowych?

Wspólnie z Radą i mieszkańcami gminy pragnę dokończyć realizację zamierzonych inwestycji i przedsięwzięć. Doskonale znam potrzeby mieszkańców Gminy Obryte. Stawiam na dalszy rozwój, gdyż widzę ogromny potencjał jaki posiada gmina.

Jakie jest Pana dotychczasowe doświadczenie? Proszę podsumować pracę na rzecz gminy w ostatniej kadencji.

Podczas trwania mojej kadencji udało się wybudować około 14 kilometrów dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej oraz wykonać bieżące remonty dróg. Udało się również uporządkować gospodarkę wodno – ściekową na terenie gminy Obryte. Wybudowano sieć wodociągową w miejscowościach Gostkowo, Rozdziały, Rowy, Sokołowo Włościańskie. Wybudowano sieć kanalizacyjną wraz z przepompowniami ścieków we wsiach Sadykierz, Gródek Rządowy i Płusy. Zakupiono również oczyszczalnię ścieków (położoną na terenie Domu Pomocy Społecznej w Obrytem) wraz z gruntem i drogą dojazdową.

Za jedną z najważniejszych inwestycji uważam oddanie do użytku sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych, a także budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznych, wykonanie ścieżek edukacyjnych. Istotna jest również termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Obrytem – Zespołu Placówek Oświatowych, Urzędu Gminy i Wiejskiego Domu Kultury.

Na terenie gminy Obryte funkcjonuje osiem świetlic wiejskich w miejscowościach: Psary, Obryte, Sadykierz, Gródek, Cygany, Sokołowo Włościańskie, Zambski Kościelne, Ciółkowo Rządowe. Stan świetlic oceniam na bardzo dobry, żadna nie wymaga remontu. Większość z wymienionych została odnowiona w latach 2011 – 2018 – podczas trwania mojej kadencji z uzyskanego dofinansowania w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zakupiono sprzęt ratowniczo – gaśniczy, pompę pożarniczą na wyposażenie OSP. W ostatnich miesiącach podpisaliśmy dwie umowy na dofinansowanie – na zakup nowego wyposażenia dla OSP oraz samochodu strażackiego – 700 000 zł. Opracowano również dokumentację i złożono wniosek o dofinansowanie przebudowy, nadbudowy, rozbudowy budynku strażnicy budynku OSP w Obrytem.Gmina Obryte jest gminą, która cały czas dąży do poprawy swojej atrakcyjności turystycznej. Mamy dwie przeprawy promowe –w Zambskach Kościelnych i Rowach. Podczas okresu wakacyjnego, na terenie gminy przebywa wielu działkowców, mieszkańców wielkich aglomeracji, którzy cenią sobie panujący tu spokój i korzystają z dobrodziejstw przyrody.

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców staramy się organizować imprezy o różnym charakterze – patriotyczne, kościelne, regionalne. Na stałe odbywają się na terenie gminy: uroczystość ku czci poległych powstańców styczniowych w Sokołowie Włościańskim, coroczna msza katyńska w kościele parafialnym w Obrytem, Święto Strażaka, Dzień Sołtysa, wianki w Zambskach Kościelnych, uroczystości dożynkowe, obchody rocznicy bitwy stoczonej przez Powstańców Styczniowych pod Sokołowem i Cyganami. We wrześniu odbywa się patriotyczna uroczystość przy mogile upamiętniającej poległych we wrześniu 1939 roku żołnierzy 5 pułku piechoty Legionów „Zuchowaci”. To wydarzenie ma dla nas bardzo dużą wartość, jest żywą lekcją historii i integruje mieszkańców. 11 listopada odbywają się uroczystości z okazji Odzyskania Niepodległości. Ważnym wydarzeniem, cieszącym się dużym zainteresowaniem był uroczysty koncert Zespołu Artystycznego Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, który odbył się w gminie podczas trwania mojej kadencji już dwa razy. Każdego roku upamiętniamy rocznice i jubileusze pożycia małżeńskiego (złote i brylantowe gody). W związku z obchodami 100 – lecia odzyskania niepodległości do planowanych uroczystości włączyły się dzieci i młodzież z terenu Gminy Obryte – biorąc udział w konkursach. Podjęliśmy działania mające na celu nadanie imienia szkole.

Jakie działania zamierza Pan podjąć na rzecz gminy w kolejnej kadencji, jako wójt gminy? Jaki jest Pana program wyborczy?

Chcę przedstawić i zrealizować wizję gminy Obryte jako gminy, do której warto wracać, w której chce się mieszkać. Rozpoczęte inwestycje muszą zostać dokończone jak najszybciej, aby móc rozpocząć nowe projekty, które będą służyć zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej. Poprawa infrastruktury drogowej, wykorzystanie walorów przyrodniczych rzeki Narwi, poprawa bazy sportowej, wspieranie życia kulturalnego gminy oraz ochrona środowiska i ekologia to główne zadania, z którymi chcę się zmierzyć w przyszłej kadencji.

Główne założenia mojej kampanii wyborczej to:

- infrastruktura drogowa: naprawy bieżące i budowa dróg o nawierzchni bitumicznej,

- gazyfikacja gminy, wspieranie programu „Czyste powietrze”, montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych w ramach programu RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020,

- budowa strażnicy i garaży dla OSP w Obrytem,

- adaptacja budynku byłej szkoły w Płusach na Dzienny Dom Seniora w ramach polityki senioralnej gminy,

- wspieranie rozwoju i prawidłowego funkcjonowania szkół i przedszkoli na terenie gminy Obryte oraz rozszerzenie działalności Wiejskiego Domu Kultury w Obrytem, organizowanie imprez kulturalnych i zajęć rekreacyjnych w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z gminy Obryte,

- budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w Obrytem, budowa placów zabaw, otwartych stref aktywności fizycznej i ścieżek edukacyjno – rowerowych,

- współpraca z proboszczami w zakresie kultywowania tradycji regionalnych i organizowanie imprez o charakterze religijno – patriotycznym.

 

Tomasz Sobieraj – kandydat PSL na wójta gminy Gzy

Jakie jest Pana wykształcenie i doświadczenie zawodowe?

Ukończyłem Szkołę Podstawową w Skaszewie, następnie Liceum Agrobiznesu im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie (w trakcie nauki w latach 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 – stypendysta Prezesa Rady Ministrów). Po ukończeniu nauki w Liceum, stacjonarne studia licencjackie na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalność – zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku, następnie stacjonarne studia magisterskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM na kierunku Ekonomia, specjalność: Ekonomia menedżerska, kurs z zarządzania zasobami ludzkimi oraz kurs menedżerski.

W trakcie studiów staże i praktyki w Europejskim Funduszu Leasingowym oraz w Banku Spółdzielczym. Następnie po ukończeniu studiów praca, jako pracownik biurowy w prywatnym przedsiębiorstwie oraz ostatnio – do chwili obecnej, jako kierownik administracyjno – gospodarczy – odpowiedzialny za bieżące funkcjonowanie jednostki, inwestycje oraz zamówienia publiczne.

Czy działał już Pan wcześniej na rzecz samorządu lokalnego? Jakie jest Pana doświadczenie w tym zakresie?

Tak, miałem okazję i mam nadal możliwość działania na rzecz samorządu lokalnego. Jestem radnym Rady Gminy Gzy tej kadencji z okręgu Szyszki. Jednocześnie pełnię funkcję Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy. Dzięki pracy w komisji mam możliwość zgłębiania wiedzy na temat funkcjonowania i realizowania budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Dlaczego zdecydował się Pan kandydować na wójta gminy w tegorocznych wyborach samorządowych?

Uważam, że wójtem powinien zostać ktoś, kto nie będzie tylko „rządził”, a raczej będzie właściwie kierował i czynnie uczestniczył w działaniach gminy. Ktoś, kto w odpowiednim momencie wskaże właściwy kierunek, odpowiednie drzwi i stanie na czele grupy, która je otworzy. Sądzę, że gmina Gzy potrzebuje przemyślanych, zrównoważonych i odważnych decyzji inwestycyjnych. Dlatego swoją osobą, współpracując z Radą, chciałbym Mieszkańcom Gminy zapewnić możliwość życia w ciągle rozwijającej się, rosnącej w siłę ekonomiczną i z dużym potencjałem społecznym naszej Małej Ojczyźnie.

Jakie działania zamierza Pan podjąć na rzecz gminy jako wójt? Jaki jest Pana program wyborczy?

Wójt powinien być dobrym gospodarzem, a nie „właścicielem gminy”. Najistotniejszą kwestią dla każdego dobrego „gospodarza” powinno być znalezienie możliwości finansowania inwestycji, które to, w jak największym stopniu odciążą własny budżet tj. poszukiwanie możliwych zewnętrznych źródeł finansowania z zakresu dotacji UE, programów partnerskich. Wszystkie „twarde” i duże projekty powinny być współfinansowane z możliwie dostępnych programów. Program wyborczy, który chciałbym zaproponować Mieszkańcom Gminy Gzy zawiera działania w następujących obszarach:

- poprawa jakości dróg gminnych poprzez asfaltowanie, potrójne utwardzanie oraz tam, gdzie jest to wystarczające – cykliczne żwirowanie;

- bieżąca współpraca ze Starostwem Powiatowym w zakresie remontów dróg powiatowych na terenie gminy;

- energia odnawialna na terenie Gminy Gzy: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, ekologiczne piece c.o. oraz pompy ciepła – pomoc w realizacji i składaniu wniosków, pozyskiwanie informacji i możliwych dotacji na tego rodzaju projekty;

- przydomowe oczyszczalnie ścieków – realizacja projektów i składanie wniosków dotowanych m.in. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

- bezpłatne porady geodezyjne i prawne dla Mieszkańców Gminy;

- poszerzanie i unowocześnianie istniejącej bazy i infrastruktury sportowej w szkołach na terenie gminy: SP w Przewodowie, SP w Skaszewie, SP w Gzach (boiska, sale gimnastyczne);

- utworzenie przedszkola (żłobka) na bazie istniejącej infrastruktury szkolnej z możliwością pozostawiania dzieci pod opieką do godzin późniejszych (17-18);

- budowa gminnych placów zabaw w poszczególnych miejscowościach, tam gdzie mieszkańcy wyrażają zainteresowanie taką inwestycją;

- aktywizacja Kół Gospodyń Wiejskich;

- organizowanie turniejów oraz zawodów sportowych np. o Puchar Wójta Gminy;

- dalsza modernizacja budynków oraz zapewnienie opieki medycznej Mieszkańcom Gminy poprzez prawidłowe funkcjonowanie Ośrodków Zdrowia w Szyszkach oraz w Przewodowie;

- cykliczne spotkanie z Mieszkańcami;

- wspieranie działań oraz modernizacja sprzętowa i lokalowa jednostek OSP na terenie Gminy;

- współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie wspólnego pozyskiwania środków z UE;

- sprzedaż majątku gminnego tylko na inwestycje za zgodą Mieszkańców.

Mam nadzieję, że Wyborcy – Mieszkańcy Gminy Gzy podejmą właściwą decyzję, i śmiało postawią na osobę młodą, chętną do pracy, pełną entuzjazmu i nowych pomysłów.

 

Arkadiusz Sech – kandydat niezależnego Komitetu Wyborczego Wyborców Samorządne Świercze na wójta gminy Świercze

Jakie jest Pana wykształcenie i doświadczenie zawodowe?

Jestem inżynierem. Ukończyłem studia dzienne na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych. Jeszcze na studiach podjąłem pracę na kierowniczym stanowisku w prywatnej firmie produkcyjnej. Nadal podążam tą ścieżką i od kilkunastu lat moja praca zawodowa jest związania przede wszystkim z zarządzaniem ludźmi i kierowaniem procesami wytwórczymi. Obecnie jestem kierownikiem produkcji w przedsiębiorstwie, które specjalizuje się m.in. w budowie automatycznych linii montażowych. Stanowisko to wiąże się z odpowiedzialnością za terminową i zgodną z założeniami budżetu realizację projektów. Moim chlebem powszednim jest oczywiście współpraca z ludźmi, ich motywowanie do wydajnej pracy oraz dbałość o dobrą atmosferę w zakładzie.

Czy działał już Pan wcześniej na rzecz samorządu lokalnego? Jakie jest Pana doświadczenie w tym zakresie?

Od ponad dwóch lat aktywnie działam społecznie, w ramach organizacji pozarządowej Towarzystwo Przyjaciół Rzek Turki i Tatarki, gdzie udało mi się wraz z licznym zespołem osób współpracujących nie tylko zrealizować inwestycję budowy Parku rekreacji w Klukówku o budżecie ok 350 tys zł i wielu atrakcjach, ale przeprowadzić szereg inicjatyw i działań, które angażują dzieci, młodzież i osoby starsze. Park jest otwarty dla wszystkich i organizuje imprezy, warsztaty edukacyjne oraz kultywuje lokalną historię i tradycję m.in. plecenia wikliny.

Poza tym jako sukces swojej aktywności społecznej poczytuję inicjatywę podjętą wspólnie z mieszkańcami gminy, a dotyczącą zablokowania budowy chlewni wielkoprzemysłowych. Nasz opór jako mieszkańców i przedstawione przez nas rozwiązania prawne, polegające na wskazaniu ścieżki uchwalenia mpzp, pozwoliły zablokować tę szkodliwą społecznie inwestycję. Udało się to, mimo faktu, że osobą która sprowadziła inwestora do gminy był obecnie urzędujący Wójt Pan Adam Misiewicz, który sprzedał temu inwestorowi prywatne grunty.

Dlaczego zdecydował się Pan kandydować na wójta gminy w tegorocznych wyborach samorządowych?

Jestem kandydatem bezpartyjnym i niezależnym. Inspiracją dla mnie, aby wziąć udział w wyborach był głos mieszkańców, którzy podobnie jak ja, są bardzo zaniepokojeni obecnym stanem naszej gminy, która przez ostatnie lata nie tylko nie wykorzystała wielu szans rozwojowych, ale i popadła w kłopoty finansowe. Mam swoje osiągnięcia zawodowe i mógłbym dalej z powodzeniem realizować się na gruncie zarządzania ludźmi i projektami. Jednak jestem stąd. Od urodzenia tu mieszkam i wychowałem się w gminie Świercze. Odpowiedzialność i troska o jej dalsze losy oraz osobista odwaga i głos wielu mieszkańców, sąsiadów i przyjaciół skłoniły mnie do podjęcia tej decyzji. W zasadzie ta decyzja dojrzewała we mnie od dwóch lat, kiedy to uświadomiłem sobie, że jeśli czegoś w Świerczach nie zmienimy, to poprzez nieodpowiedzialne decyzje obecnych władz, może zostać zrujnowany i zaprzepaszczony dorobek nie tylko nas samych, ale i poprzednich pokoleń. Wystarczy tylko, że jednego dnia prześpimy kolejną „chlewnię”, sprowadzoną tutaj przez obecnego Wójta, a przyjdzie już nam, a na pewno naszym dzieciom, tylko stąd uciec.

Jakie działania zamierza Pan podjąć na rzecz gminy jako wójt? Jaki jest Pana program wyborczy?

Mój program oparty jest na kilku filarach. Chodzi o to, żeby gmina rozwijała się w sposób zrównoważony, to jest odpowiedzialny. Przede wszystkim trzeba uzdrowić zły stan finansów gminy. Obecnie jesteśmy bardzo zadłużeni, przy dochodach rzędu 18 mln zł, nasze zobowiązania przekraczają 7 mln zł, co kwalifikuje nas niestety do ścisłej czołówki najgorzej zarządzanych pod względem budżetowym gmin w Polsce, uwzględniając kryterium wielkości zadłużenia na jednego mieszkańca. Żeby ten stan zmienić planuję podjąć szereg działań, które wprowadzą oszczędności oraz zwiększą dochody gminy. Te ostatnie głównie pochodzą z podatków od mieszkańców i firm działających na jej terenie. Celem nadrzędnym będzie zatem wprowadzenie rozwiązań, które zwiększą atrakcyjność inwestycji w gminie. Są nimi niższe podatki dla firm podejmujących nowe inwestycje i tworzące miejsca pracy, lepsza infrastruktura drogowa i zaopatrzenie w media oraz poprawa jakości życia mieszkańców tak, by zahamować ich exodus z terenu gminy i zachęcić nowych mieszkańców do osiedlania się u nas. Stąd m.in. liczne pomysły na poprawę stanu edukacji oraz inwestycje i działania o charakterze pro - ekologicznym i zwiększające atrakcyjność turystyczną gminy. Tak jak powiedziałem, będziemy inwestować w infrastrukturę drogową i kanalizację, która musimy objąć wszystkie domy w Świerczach oraz doprowadzić do sąsiednich miejscowości, by wreszcie funkcjonująca oczyszczalnia ścieków została zbilansowana i zaczęła pracować na minimum 60% jej możliwości. Jest tu konieczne stanowcze przyspieszenie działań inwestycyjnych, bo przy obecnym tempie działania nie skanalizujemy gminy przez kolejne 30 lat.

Chcę, aby gmina zaczęła aktywniej korzystać z zewnętrznych – dotacyjnych źródeł finansowania, bo dotychczas był z tym duży problem. Chciałbym tą drogą współfinansować takie inwestycje, jak budowa lokalnego targowiska, gdzie miejscowi rolnicy i wytwórcy będą mogli zbywać swoje produkty oraz parkingu przy stacji kolejowej, tak by w jeszcze większym stopniu wykorzystać położenie Świercz przy linii kolejowej do Warszawy i umożliwić obecnym i nowym mieszkańcom bezpieczne i komfortowe warunki dojazdu do pracy. Będę zabiegał też o środki pomocowe na budowę nowego parku rekreacji w Świerczach. Jednej rzeczy nie obiecam, w odróżnieniu od mojego kontrkandydata – budowy nowego urzędu gminy. Ten obecny jest w fatalnym stanie. Jednak budowa nowego, mimo że formalnie ciągnie się od kilku lat, to nie została nawet rozpoczęta. Będzie to wydatek kilku milionów złotych. Dziś brak jest możliwości finansowania środkami dotacyjnymi tego typu inwestycji, a więc gmina musiałaby w całości sfinansować urząd długiem. Świercze nie mają takiej zdolności kredytowej, bo ustawa o finansach publicznych pozwala zadłużać gminę tylko do określonego poziomu, który w danym przypadku przekroczymy. Niestety zatem, aby znaleźć nowe miejsce dla urzędu, co jest konieczne, bo ten obecny kwalifikuje się tylko do rozbiórki, przyjdzie znaleźć rozwiązania kompromisowe, które w szczegółach uzgodnię z mieszkańcami. Mam w tym zakresie pewne propozycje i rozwiązania, które przyjdzie doprecyzować już po wygranych wyborach. Mocno wierzę, patrząc na szerokie poparcie udzielone mi na etapie kampanii przez mieszkańców, że dzień 21 października będzie początkiem nowej ery dla gminy Świercze. Dostrzegają oni moją energię i zmianę, którą gminie oferuję oraz fakt, że jestem człowiekiem uczciwym i wiarygodnym, który otwarcie mówi o problemach i nie obiecuje przysłowiowych „gruszek na wierzbie”.

 

Paweł Lewandowski – kandydat PiS na wójta gminy Pokrzywnica

Jakie jest Pana wykształcenie i doświadczenie zawodowe?

Z wykształcenia jestem technikiem informatykiem i technikiem rolnikiem. Od czternastu lat, wraz z żoną, prowadzę gospodarstwo rolne oraz swoją działalność gospodarczą.

Czy działał już Pan wcześniej na rzecz samorządu lokalnego? Jakie jest Pana doświadczenie w tym zakresie?

Dotychczas nie byłem członkiem samorządu. Jednak zawsze byłem z nim związany. Moja mama od 24 lat jest sołtysem, a przez dwie kadencje pełniła funkcje radnej w naszej gminie. W związku z tym, od najmłodszych lat byłem z samorządem związany. Osiem lat temu startowałem w wyborach do Rady Powiatu, ale z dość odległego miejsca, mimo wszystko mój wynik był dość wysoki.

Dlaczego zdecydował się Pan kandydować na wójta gminy w tegorocznych wyborach samorządowych?

Zdecydowałem się kandydować pod wpływem namowy wielu ludzi. Myślę, że razem możemy wiele zdziałać.

Jakie działania zamierza Pan podjąć na rzecz gminy jako wójt? Jaki jest Pana program wyborczy?

Od wielu lat potrzeba przede wszystkim porządnych dróg i na to należy położyć największy nacisk. Dzisiaj, w dobie nowoczesnego budownictwa i termomodernizacji starszych budynków, za pomocą już wdrożonego programu rządowego „Czyste Powietrze”, możemy pozwolić sobie na ogrzewanie gazowe. Dlatego postaramy się złożyć stosowne wnioski na gazyfikację gminy.

Musimy również rozprawić się z nielegalnym wwożeniem odpadów na teren naszej gminy. Zablokować budowę dużej chlewni w Nowym Niestępowie, oraz utworzyć na terenie gminy punkt weterynaryjny.

Po wielu rozmowach z mieszkańcami, okazało się, że dużym problemem w chwili obecnej jest brak środków transportu do szkół ponadgimnazjalnych lub choćby do lekarza. Tu głęboki ukłon z mojej strony będę kierował do Rady Powiatu, aby razem rozwiązać ten problem.

Postaram się również o mieszkania socjalne na terenie naszej gminy, gdyż w chwili obecnej takowych nie ma, a potrzeby są.

Jeżeli wyborcy udzielą mi kredytu zaufania w nadchodzących wyborach będę starał się rozmawiać z mieszkańcami i rozwiązywać ich prośby na bieżąco.

 

Robert Wróblewski – kandydat PiS na wójta gminy Winnica

Jakie jest pana wykształcenie i doświadczenie zawodowe?

Z wykształcenia jestem nauczycielem wychowania fizycznego. W 1994 roku ukończyłem Akademię Wychowania Fizycznego im Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Całe moje dotychczasowe życie zawodowe związane jest ze szkołami w gminie Winnica. Po ukończeniu studiów rozpocząłem pracę w Szkole Podstawowej w Winnicy i w Błędostowie. Od 2001 do 2015 roku zatrudniony byłem w Publicznym Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego, a obecnie w Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy. Od września 2018 roku pracuję również w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Sieka w Błędostowie.

Posiadam uprawnienia trenera II klasy piłki nożnej i instruktora lekkiej atletyki. W latach 1994 – 2001 pracowałem jako trener piłki nożnej w klubach: Nadnarwiance Pułtusk i w Żbiku Nasielsk. Od 2002 roku zająłem się szkoleniem dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, w której moi podopieczni zdobywali spektakularne sukcesy, bijąc rekordy Polski w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem, startując na Mistrzostwach Świata, Europy i na Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży.

Moi zawodnicy zdobyli łącznie 13 medali Mistrzostw Polski w tym 11 złotych.

Czy działał pan wcześniej na rzecz samorządu lokalnego? Jakie jest pana doświadczenie w tym zakresie?

W ostatnich wyborach samorządowych zostałem wybrany na radnego z okręgu nr 13 w Winnicy. Jestem członkiem komisji finansowej. Dzięki tej społecznej pracy nabieram doświadczenia i zwiększam wiedzę na temat funkcjonowania samorządu. Od początku pracy zawodowej z ramienia LUKS „LIDER” w Winnicy ściśle współpracuję z samorządem jako koordynator sportu w gminie organizując życie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dlaczego zdecydował się Pan kandydować na wójta gminy w tegorocznych wyborach samorządowych?

Zdecydowałem się wystartować w wyborach na wójta gminy Winnica, ponieważ uważam, że obecnie gmina nie wykorzystuje w pełni możliwości rozwoju, a ponieważ jestem jej mieszkańcem od urodzenia i pełnię funkcję radnego gminy od 4 lat, znam potrzeby mieszkańców, dobre i słabe strony gminy i wiem jak wykorzystać jej potencjał. Uważam, że potrafię współpracować z różnymi grupami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, nauczyłem się być cierpliwy, ale również skutecznie dążyć do wytyczonego celu. W dotychczasowej pracy zawodowej jako trener odnosiłem sukcesy ale również nauczyłem się pokory.

Jakie działania zamierza Pan podjąć jako wójt? Jaki jest pana program?

Moje główne założenia programowe opieram na ścisłej współpracy z Rządem i wykorzystaniu obecnych programów, proponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość dla samorządów. Mój program składa się z czterech kierunków działań:

Inwestycje: budowa gminnej oczyszczalni ścieków w celu obniżenia kosztów opłat za ścieki, budowa Gminnego Żłobka w Winnicy, remont i budowa dróg gminnych z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych, ścisła współpraca z radnymi i sołtysami w formie konsultacji w celu ustalenia kolejności budowy i remontu dróg, budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną trawą, oświetleniem i ogrodzeniem oraz sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowe im. ks. Jana Sieka w Błędostowie oraz jej termomodernizacja i wymiana źródła ogrzewania, rozbudowa i remont Placu Jana Pawła II (przy kościele), rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie i przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa sieci gazowej w kierunku Domosławia, Zbroszk, Golądkowa, Rębkowa, wielokrotne zwiększenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej.

Mieszkańcy: wprowadzenie obchodów „Dnia gminy Winnica” oraz organizowanie pikników rodzinnych przy remizach/placach OSP, zagospodarowanie terenu gminnego przy starej szkole, budowa Otwartych Stref Aktywności Ruchowej na placach wiejskich, ścisła współpraca i wsparcie finansowe w formie dotacji z organizacjami pozarządowymi.

Przyjazny urząd: urząd czynny do godz. 18:00 jeden dzień w tygodniu, organizowanie spotkań wójta i radnych z mieszkańcami w sprawach kluczowych.

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa: przywrócenie całonocnego oświetlenia ulicznego, wspieranie OSP – zakup ciężkiego i lekkiego sprzętu gaśniczego, dofinansowanie i organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży (kolonie, zimowiska, obozy harcerskie).

 

Sebastian Mroczkowski – kandydat na wójta gminy Obryte z niezależnego Komitetu Wyborczego Wyborców Sebastiana Mroczkowskiego

Jakie jest Pana wykształcenie i doświadczenie zawodowe?

Ukończyłem studia inżynierskie na kierunku Ochrona Środowiska, w zakresie kształtowania i ochrony środowiska na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, następnie studia magisterskie na kierunku Ochrona Środowiska w zakresie kształtowania środowiska również na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie.

Ponadto posiadam doświadczenie zawodowe, które nabyłem pracując w instytucjach samorządowych – Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie, w Departamencie Opłat Środowiskowych. Pracowałem także w Urzędzie Gminy w Obrytem, w Starostwie Powiatowym w Pułtusku oraz Państwowym Gospodarstwie Wodnym – Wody Polskie.

Czy działał już Pan wcześniej na rzecz samorządu lokalnego? Jakie jest Pana doświadczenie w tym zakresie?

Od 2015 roku pełnię funkcję sołtysa wsi Obryte. W codziennym życiu służę pomocą zarówno mieszkańcom wsi Obryte jak i mieszkańcom całej gminy. Ta funkcja utwierdziła mnie w przekonaniu, że trzeba podnieść jakość sprawowania władzy oraz zarządzania naszą gminą. Wiem, jak powinien funkcjonować dobry samorząd i stąd moja decyzja o kandydowaniu na wójta.

Dlaczego zdecydował się Pan kandydować na wójta gminy w tegorocznych wyborach samorządowych?

Mieszkam we wsi Obryte, z którą moja rodzina związana jest od blisko pół wieku. To właśnie tu moi dziadkowie, a później rodzice, wraz ze mną i moją siostrą, prowadzili gospodarstwo rolne. To miejsce zawsze było i jest mi bardzo bliskie, dlatego właśnie tu razem z żoną Katarzyną i dziećmi stworzyliśmy swój dom. W swoim życiu opieram się na tradycjach, chrześcijańskich wartościach, które wyniosłem z domu rodzinnego. Zdecydowałem się kandydować na wójta gminy Obryte, ponieważ wiążę z nią przyszłość i będę dążył do tego, aby jej mieszkańcom żyło się lepiej. Postanowiłem o nią zawalczyć bo gmina Obryte nie jest „nasza”, ani wasza”, ani „ich”. Gmina Obryte to dobro wspólne które trzeba pielęgnować i dbać o nią, jak o największy skarb na świecie.

Jakie działania zamierza Pan podjąć na rzecz gminy jako wójt? Jaki jest Pana program wyborczy?

W pierwszej kolejności trzeba zmienić sposób działania samorządu – to samorząd ma służyć mieszkańcom, a nie mieszkańcy samorządowi. Chcę tworzyć samorząd przyjazny mieszkańcom i turystom. Nie da się rozwijać gminy bez szacunku do każdego człowieka i pełnej współpracy z mieszkańcami. Ponadto chciałbym zrealizować poniższe priorytety mojego programu wyborczego:

Przywrócić Mieszkańcom Naszej Gminy godność i szacunek, które w ostatnich latach zostały nadszarpnięte i utracone.

Stworzyć Urząd Gminy, w którym na interesantów czekać będzie kompetentna pomoc i wsparcie. To co można załatwić dziś, zostanie załatwione „od ręki” - bez zbędnej zwłoki i urzędniczej nowomowy.

Wprowadzić system konsultacji społecznych – Nic o Nas, bez Nas – w którym lokalne społeczności będą miały realny wpływ na konkretne plany wójta i Rady Gminy. System konsultacji obejmie też młodzież, która musi odzyskać swoje prawa o współdecydowaniu.

Nie podnosić podatku dla małych przedsiębiorstw i firm. Będę wspierał ich właścicieli tworząc Gminną Grupę Wsparcia, aby kreatywni przedsiębiorcy lokalni wspólnie decydowali o rozwoju gminy. Będę wspierał konkretne pomysły, zmierzające do tworzenia lokalnych miejsc pracy.

Powołać Zespół ds. Umorzeń Podatkowych (radny, dzielnicowy, sołtys, urzędnik GOPS). To wójt ma prawo umorzyć podatek, ale procedura musi wreszcie stać się jawna i przejrzysta.

Podejmować prawdziwe i skuteczne działania na rzecz gazyfikacji całej Gminy, a nie wybranych miejscowości.

Podejmować działania zmierzające do skanalizowania wszystkich sołectw oraz Gminnego Programu Budowy Oczyszczalni Przydomowych (kontenerowych i indywidualnych).

Podejmować starania o odrodzenie Spółek Wodnych na terenie gminy. Trzeba pilnie odtworzyć sprawny, drożny system melioracji i odprowadzania nadmiaru wód.

Włączyć się w rządowy Program wymiany kotłów i termomodernizacji budynków jedno i wielorodzinnych „Czyste powietrze”.

Czynić wszystko, co możliwe, aby skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne na inwestycje, w tym drogowe.

W oparciu o rządowe środki z celowych programów Maluch + i Senior +, w zapomnianych i niszczejących budynkach szkolnych utworzę Centra Pomocy z: Klubami Malucha, oddziałami żłobka, salami rehabilitacji i opieki oraz pomieszczeniami na wynajem pod usługi społeczne (lekarz, pielęgniarka, kluby sportowe, Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły regionalne itp.). Tam będę realizował projekty skierowane do seniorów ze środowisk wiejskich: „Aktywni +”, „Bezpieczny senior”.

W istniejących Świetlicach Wiejskich wprowadzić konkretne zajęcia edukacyjne, rekreacyjne, pro-zdrowotne i rozrywkowe.

Udostępnić mieszkańcom jedyną w gminie salę gimnastyczną. Wprowadzić tam Szkolne Koła Sportowe (SKS). A w ramach programu rządowego będę budował Otwarte Strefy Aktywności, siłownie sołeckie i place zabaw.

Wprowadzić jasny i przejrzysty harmonogram pomocy finansowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych, także dla małych jednostek OSP. Naprawić i uzupełnić system hydrantów na terenie całej Gminy.

Podejmować działania zmierzające do tworzenia w każdej wsi Centrum Spotkań na świeżym powietrzu: ławki, alejki, kwietniki, oświetlenie.

Podejmować działania, które nam wszystkim mogą ułatwić życie: przywrócenie posterunku policji, paczkomat przy siedzibie gminy, bankomaty w większych wsiach, defibrylator w miejscach publicznych (np. przy siedzibie gminy, sklepach czy kościołach), wprowadzę Samoobsługowe Stacje Napraw Rowerów według potrzeb mieszkańców, zainstaluję co najmniej 3 ekologiczne stacje ładowania telefonów zasilane energią słoneczną.

Jestem człowiekiem aktywnym, który musi działać więc postaram się spełnić oczekiwania mieszkańców Gminy Obryte.

 

Wiesław Ochtabiński – kandydat na wójta gminy Gzy z niezależnego Komitetu Wyborczego Wyborców Bezpartyjne Porozumienie NASZE GZY

Jakie jest Pana wykształcenie i doświadczenie zawodowe?

Posiadam wykształcenie wyższe – mgr inż. inżynierii środowiska w SGGW AR w Warszawie. Ukończyłem podyplomowe studia w zakresie zarządzania w SGH w Warszawie.

Czy działał już Pan wcześniej na rzecz samorządu lokalnego? Jakie jest Pana doświadczenie w tym zakresie?

Od 22 lat pracuje w samorządzie (Pułtusk, Karniewo, Gzy). Od początku pracy zawodowej zajmowałem się inwestycjami. Wykształcenie techniczne i posiadane uprawnienia budowlane pozwalają mi realnie spojrzeć na potrzeby inwestycyjne gminy.

Dlaczego zdecydował się Pan kandydować na wójta gminy w tegorocznych wyborach samorządowych?

Zdecydowałem się kandydować na Wójta Gminy Gzy ponieważ uważam, że doskonale poznałem potrzeby mieszkańców gminy w okresie ostatnich 8 lat, kiedy byłem zastępcą wójta.

Jakie działania zamierza Pan podjąć na rzecz gminy jako wójt? Jaki jest Pana program wyborczy?

Jako wójt będę stawiał przede wszystkim na poprawę dróg na terenie gminy, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oświaty, pozyskanie dla mieszkańców środków na wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł (pompy ciepła, solary, fotowoltaika, montaż pieców niskoemisyjnych. Powyższe cele zamierzam realizować przy pomocy środków z UE i budżetu państwa.

 

Mariusz Kowalewski – kandydat PSL na stanowisko wójta gminy Winnica

Dlaczego ponownie zdecydował się Pan kandydować na Wójta gminy w tegorocznych wyborach samorządowych?

Zdecydowałem się ponownie kandydować, przede wszystkim po to, by do końca zrealizować zaplanowane i trwające na dzień dzisiejszy inwestycje. Są to przedsięwzięcia realizowane w ramach potrzeb i wniosków mieszkańców z terenu gminy. Mają one na celu polepszenie warunków ich życia codziennego i funkcjonowania w naszej małej społeczności, którą jest gmina Winnica. Mogę tu wymienić min. trwający remont teatru Wikt, przebudowy dróg w miejscowości Białe – Błoto i Górka Powielińska, montaż kotła gazowego i wymiana instalacji C.O. na ul. Szkolnej 2, czy też montaż kolektorów słonecznych i pomp ciepła przy gospodarstwach domowych. Są to działania, które lada dzień zostaną zakończone i będą mogły służyć mieszkańcom. Takich działań potrzeba nam o wiele, wiele więcej. Niektóre z nich są już zaplanowane i małymi krokami realizowane. Musimy pamiętać, przy tym, że nie wszystko można zrobić na już. Obowiązują nas przepisy,do których musimy się stosować. Dla naszych wspólnych celów i przyszłego dobra rozpoczęliśmy m.in. działania w kierunku budowy odwodnienia Winnicy, przy tym utwardzenie Placu Jana Pawła II. Opracowana została również dokumentacja wraz z projektem na budowę ścieżki rowerowej. Złożyłem wniosek o gazyfikację wsi Domosław, Zbroszki, Rębkowo, Skarżyce, Golądkowo, Łachoń. Opracowana została dokumentacja budowy zbiornika retencyjnego w Zbroszkach. Złożyłem już wniosek o termomodernizację szkoły podstawowej w Błędostowie, wniosek o przebudowę drogi Skorosze – Glinice oraz na Remont strażnicy w miejscowości Skórznice.

Jakie jest Pana dotychczasowe doświadczenie? Proszę podsumować pracę na rzecz gminy w ostatniej kadencji.

Moje dotychczasowe doświadczenie jako samorządowiec uważam za pozytywne. Biorę tu pod uwagę przede wszystkim dobre relacje i współpracę z Radnymi, Sołtysami, pracownikami Urzędu Gminy, jak również całą społecznością gminy Winnica. To dzięki naszym wspólnym działaniom gmina rozwija się i zapewnia coraz to wygodniejsze życie mieszkańcom. W latach 2014 – 2018 wartość inwestycji zrealizowanych w Gminie Winnica wyniosła ponad 10 486 136,85 zł, w tym środki pozyskane to ponad 2 830 307,16 zł.

Ostatnia kadencja minęła dość szybko. Nie wszystkie plany zdążyłem podczas niej zrealizować. Myślę jednak, że tymi, które zostały już sfinalizowane możemy się pochwalić i nie jedna gmina może nam ich pozazdrościć. W ramach projektu dokonano głębokiej modernizacji energetycznej budynków Zespołu Placówek Oświatowych i Urzędu Gminy w Winnicy. Prace wykonywano w oparciu o audyty energetyczne wykonane na potrzeby projektu. W skład zadania wchodziły m.in. instalacje fotowoltaiczne, budowy kotłowni gazowych wraz z przyłączami i wyposażeniem, modernizacje centralnego ogrzewania, częściowa wymiana stolarki okiennej, drzwiowej oraz częściowa wymiana pokrycia dachowego. Docieplono ściany zewnętrzne, wykonano elewacje oraz wymieniono orynnowania.

Rozbudowano Samorządowe Przedszkole w Winnicy. Dobudowano 671 m2 powierzchni przedszkola. Budynek po rozbudowie posiada powierzchnię 1 150 m2.

Nie zapomnieliśmy również o najmłodszych mieszkańcach gminy. To z myślą o nich powstały place zabaw: KUBUŚ w Winnicy i plac zabaw w Skórznicach, a młodzież może cieszyć się bazą turystyczno – rekreacyjną w Winnicy. Zaopatrzyliśmy wiele gospodarstw domowych w przydomowe oczyszczalnie ścieków. Usunięto i unieszkodliwiono ok 317 ton wyrobów azbestowych. Doposażone zostały gminne Ochotnicze Straże Pożarne, dzięki czemu wyremontowano w nich strażnice i zakupiono samochody ratowniczo – gaśnicze min. OSP Bulkowo, Rębkowo i Winnica.

Wybudowano ponad 12 km dróg gminnych za łączną kwotę: 1 904 222,80 zł, środki pozyskane – 356 795,32 zł: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poniaty – Cibory – Skoroszki, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Powielin, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżyce, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki Duże, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Golądkowo, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gatka, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gnaty – Wieśniany, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodowo – Bąboły, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błędostowo – Białe Błoto. Wymieniłem tylko kilka z ważniejszych inwestycji dokonanych w ciągu trwania kadencji. Jest ich o wiele więcej. Można o nich przeczytać min. na stronie internetowej gminy Winnica.

Wybudowano także ponad 7 km dróg powiatowych. wkład z budżetu Gminy Winnica wyniósł 1 076 620,00 zł, przebudowa drogi powiatowej Budy – Zbroszki – Stare Bulkowo, przebudowa drogi powiatowej na odcinku drogi Golądkowo – Pokrzywnica, przebudowa drogi powiatowej Winnica – Pokrzywnica, przebudowa drogi powiatowej w Winnicy.

Jakie działania zamierza Pan podjąć na rzecz gminy w kolejnej kadencji jako Wójt Gminy? Jaki jest Pana program wyborczy?

Jako Wójt Gminy Winnica, w kolejnej kadencji zamierzam wykonać: budowę oczyszczalni, rozbudowę stacji uzdatniania wody, rozbudowę wodociągu, rozbudowę kanalizacji, budowę i remonty dróg gminnych. Zamierzam kontynuować gazyfikację sąsiednich miejscowości, wybudować chodnik w miejscowości Rębkowo, utworzyć klub malucha - „dzieci do 3 lat” oraz zakupić ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy.

 

Sławomir Podpora – kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego na wójta gminy Obryte

Jakie jest Pana wykształcenie i doświadczenie zawodowe?

Posiadam wykształcenie średnie. Obecnie jestem słuchaczem Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji o specjalizacji Prawo i Administracja Europejska. Jestem właścicielem gospodarstwa rolnego od 1990 r. - do dziś, byłem naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Zambskach Kościelnych w latach 2000 – 2013, prowadzę firmę od roku 2000 do dnia dzisiejszego, pod nazwą INOX – MET.

Czy działał już Pan wcześniej na rzecz samorządu lokalnego? Jakie jest Pana doświadczenie w tym zakresie?

Jestem radnym Rady Gminy Obryte od 2002 r. do dziś oraz przewodniczącym rady od 2006 do 2010 r.

Dlaczego zdecydował się Pan kandydować na wójta gminy w tegorocznych wyborach samorządowych?

Decyzja o kandydowaniu na wójta Gminy wynika z mojej aktywności w życiu społecznym gminy Obryte, gdzie od 16 lat działam jako radny gminy. Mając duże doświadczenie samorządowca i przedsiębiorcy chcę zdopingować mieszkańców gminy do zakładania własnych działalności gospodarczych. Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej, pragnę zwiększyć nacisk na pozyskiwanie funduszy – dotacji z Unii Europejskiej. Zauważam także potrzebę podniesienia rangi gminy poprzez lokalne inwestycje oraz promocje walorów turystycznych regionu.

Jakie działania zamierza Pan podjąć na rzecz gminy jako wójt? Jaki jest Pana program wyborczy?

- spotkania z mieszkańcami gminy celem zapoznania i określenia ich potrzeb,

- pozyskanie środków unijnych na potrzeby gminy,

- wsparcie lokalnych przedsiębiorców oraz osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej,

- rozwój agroturystyki i turystyki regionalnej, poprzez reklamę gminy i jej terenów,

- wsparcie w usprawnieniu pozyskiwania dotacji unijnych przez rolników,

- ciąg dalszy budowy i remontów dróg gminnych,

- kontynuacja budowy kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej,

- modernizacja i remonty budynków i obiektów użyteczności publicznej,

- wzmocnienie roli – rangi Sołtysa i Rady Sołeckiej,

- wdrożenie programu rozwoju kultury gminy Obryte,

- wsparcie edukacji dzieci i młodzieży,

- zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.

 

Adam Dariusz Rachuba – kandydat PSL na wójta gminy Pokrzywnica

Dlaczego ponownie zdecydował się Pan kandydować na wójta gminy w tegorocznych wyborach samorządowych?

Chciałbym dalej kontynuować swoją pracę na rzecz mieszkańców. Realizować swoją wizję rozwoju gminy i kontynuować rozpoczęte projekty, będące składowymi strategii rozwoju społeczno – gospodarczego gminy Pokrzywnica.

Wierzę, że dotychczas pokazałem, że można równomiernie zatroszczyć się o różne sprawy naszych mieszkańców. Budować drogi, infrastrukturę wodno – kanalizacyjną, obiekty sportowe, modernizować obiekty oświatowe oraz świetlice wiejskie.

Jakie jest Pana dotychczasowe doświadczenie? Proszę podsumować pracę na rzecz gminy w ostatniej kadencji?

Z samorządem gminny związany jestem od lat 90. W latach 1994 – 1998 oraz 1999 – 2002 (kadencja skrócona) byłem radnym Rady Gminy w Pokrzywnicy. Od 16 stycznia 2001 roku pełnię funkcję Wójta gminy Pokrzywnica. Pracę na tym stanowisku traktuję jako misję na rzecz dobra mieszkańców.

Wraz z objęciem przeze mnie funkcji Wójta rozpoczął się okres intensywnego nadrabiania zaległości w zakresie rozwoju gminy. Podjęto szereg działań w celu pozyskania środków finansowych z różnych źródeł na inwestycje infrastrukturalne. Staram się sprostać oczekiwaniom ludzi i wykorzystać wszystkie możliwości pozyskania środków finansowych.

Ostatnia kadencja jest kontynuacją rozwoju naszej małej ojczyzny, starania o nowe fundusze zewnętrzne na realizację nowych inwestycji. Ogółem w latach 2015 – 2018 na inwestycje przeznaczono około 8 838 387,00 zł.

Przedsięwzięcia zrealizowane w latach 2015 – 2018

- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pokrzywnica – wartość inwestycji 2 683 832,25 zł dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007 – 2013 w kwocie 1 639 681,00 zł.

- Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Trzepowie na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej – wartość inwestycji 1 052 970,86 zł. dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007 – 2013 w kwocie 500 000,00 zł.

- Budowa 75 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków – wartość inwestycji 1 246 652,43 zł dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007 – 2013 w kwocie 766 813,00 zł.

- Urządzenie i ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Zaborze ( dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013)

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kanalizację sanitarną w miejscowości Pokrzywnica wraz z podkładami geodezyjnymi. W roku 2017 r. gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 000 000,00 w ramach PROW 2014 – 2020 na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap I wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Pogorzelec gm. Pokrzywnica.)

- Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Pokrzywnica

- Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gminy Pokrzywnica (dotacja z WFOŚiGW )

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Pokrzywnica (ul. Zacisze) – wartość inwestycji 125 804,40 zł. (dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 62 902, 20 zł)

- Opracowanie dokumentacji technicznej sieci LAN, WIFI z dedykowaną siecią elektryczną oraz projektem sieci elektrycznej niezbędnej do wniosku aplikacyjnego o dofinasowanie w ramach RPO WM 2014 – 2020 pn. „Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Pokrzywnica”

- Dostawa i montaż wolnostojących lamp solarnych LED na terenie gminy Pokrzywnica

- Aktualizacja dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych. Remont dróg dojazdowych wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łubienica – S uperunki – wartość inwestycji 168 474,45 zł (dotacja ANRSK w Warszawie w kwocie 105 000,00 zł.)

- Zakup ciągnika rolniczego ZETOR FORTERRA 110 wraz z osprzętem tj. kosiarką wysięgnikową SAMASZ KWT 550, Ładowaczem czołowym AGROMASZ Ł – 106A i Pług do odśnieżania PRONAR PUV – 2600 – 282 900,00 zł.

- Wykonanie inwentaryzacji drzewostanu alei lipowej.

- Opracowanie audytu energetycznego, PFU oraz studium wykonalności do realizacji Projektu: „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” w ramach Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”, Typ projektów: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” RPO WM 2014 – 2020

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i analitycznej do realizacji Projektu: „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte i Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim”

- Zagospodarowanie terenu zieleni przy budynku Urzędu Gminy w Pokrzywnicy.

- Opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pokrzywnica

- Dostawa i montaż wyposażenia klas Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy – 86 546,00 zł.

- Wykonanie remontu w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej na potrzeby funkcjonowania Przedszkola w Pokrzywnicy – 243 211,10 zł.

- Zakup samochodu FIAT Doblo Cargo Maxi SX na potrzeby dowożenia posiłków dla dzieci do placówek oświatowych – 55 700,00 zł.

- Wykonanie aktualizacji projektu budowlanego sieci wodociągowej dla terenów położonych na lewym brzegu rzeki Narew w m. Pogorzelec

- Przebudowa drogi gminnej Pomocnia – Piskornia wartość zadania 713 326,94 zł. (dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – 150 000 zł)

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Ciepielin – wartość inwestycji 425 551,40 zł.

- Zakup równiarki drogowej – 36 900,00 zł.

- Zakup fabrycznie nowej przyczepy rolniczej o ładowności 8 ton – 35 700,00 zł.

- Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Dzierżeninie w celu dostosowania ich dla potrzeb dzieci młodszych – 86 100,00 zOgłoszenia PREMIUM

Zaginął rudo-biały kocur

7 listopada 2019 zaginął duży rudo-biały kastrowany i zaczipowany kocur. Jeżeli wiesz gdzie przebywa zadzwoń 608 43 45 46 lub 516 703 748.


Wynajem sprzętu

Wynajmę - Odkurzacze piorące - młoty wyburzeniowe - młotowiertarki - żyrafa+odkurzacz - odkurzacz budowlany - osuszacz - drabiny rusztowania -..


Reklama
 Reklama