:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?

Projekt obywatelski w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów

Komunikaty, Projekt obywatelski sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów - zdjęcie, fotografia
Portal pultusk24.pl 25/06/2019 16:04

Szanowni Państwo KKW PUŁTUSK NASZE MIASTO przedstawia projekt uchwały w sprawie wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Miasta i Gminy Pułtusk, w prawo własności tych gruntów. Inicjatywę popiera SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO –WŁASNOŚCIOWA W PUŁTUSKU.

Listy obywateli popierających inicjatywę podjęcia wyżej przedstawionej uchwały - którzy będą mogli skorzystać z 99% bonifikaty - będą przedłożone do podpisu w:

  1. Redakcji Pułtuskiej Gazety Powiatowej ul. Kotlarska

  2. Siedzibie Spółdzielni mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Pułtusku

  3. Ratuszu Urzędu Miasta

  4. Sklep „Kasia” na osiedlu Skarpa.

PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

w sprawie określenia wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Miasta i Gminy Pułtusk Miasto w prawo własności tych gruntów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz na podstawie art. 9 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916)

RADA MIEJSKA W PUŁTUSKU - uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo, należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Miasta i Gminy Pułtusk w prawo własności tych gruntów w wysokości określonej w § 2.

§ 2. Wysokość bonifikaty od opłaty, o której mowa w § 1, wynosi: 1) 99% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie; 2) 90% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu; 3) 80% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu; 4) 70% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu; 5) 60% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu; 6) 50% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

§ 3. Bonifikaty określone w § 2 nie przysługują: 1) osobom, których prawo własności nabyte w drodze następstwa prawnego nie zostało ujawnione w księdze wieczystej, 2) osobom, które posiadają zadłużenie wobec Miasta i Gminy Pułtusk z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości będącej przedmiotem przekształcenia. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pułtusk. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

LISTĘ DO ZBIERANIA PODPISÓW MOŻNA TAKŻE POBRAĆ Z NASZEJ STRONY, POD ARTYKUŁEM Z ZAŁĄCZNIKA


 

Projekt obywatelski w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów komentarze opinie

Dodajesz jako: |


Ogłoszenia PREMIUM

Ogrodzenie Panelowe panel płot

Witam jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem która oferuje szybki i solidny montaż . -Panel fi 4mm oczko 50x200 wysokość 153 cm OCYNK + RAL..


Zaginął rudo-biały kocur

7 listopada 2019 zaginął duży rudo-biały kastrowany i zaczipowany kocur. Jeżeli wiesz gdzie przebywa zadzwoń 608 43 45 46 lub 516 703 748.


Wynajem sprzętu

Wynajmę - Odkurzacze piorące - młoty wyburzeniowe - młotowiertarki - żyrafa+odkurzacz - odkurzacz budowlany - osuszacz - drabiny rusztowania -..


Reklama
 Reklama