:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  10°C pochmurno z przejaśnieniami

Prawie 350 tysięcy dla uczniów LO

Szkoły powiatowe, Prawie tysięcy uczniów - zdjęcie, fotografia

Powiat Pułtuski pozyskał dofinansowanie w kwocie 344 537,50 zł na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi” w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna, w tym w szkołach zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Wsparcie skierowane będzie do 220 uczniów i 20 nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku.

W ramach projektu odbędą się m.in. warsztaty, wykłady i laboratoria dla uczniów, mające na celu wzrost ich kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przedmiotów fizyki i geografii, wykłady dla nauczycieli na temat nowoczesnych technologii w nauczaniu przedmiotów fizyki i geografii oraz metody eksperymentu. Ponadto szkoła zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne, sprzęt dydaktyczny i narzędzia TIK pracowni geograficznej i fizycznej, powstaną koła zainteresować oraz zorganizowane zostaną wycieczki i wizyty studyjne związane z podniesieniem wiedzy z zakresu fizyki i geografii. Projekt realizowany będzie od 1 września br. do 30 czerwca 2020 r.

źródło: powiatpultuski.pl


Szkoły powiatowe, - więcej informacji