:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
Wywiad, Owocne cztery - zdjęcie, fotografia
Portal pultusk24.pl 01/05/2018 15:08

Tak ocenia pracę na rzecz gminy Obryte wójt Jan Mroczkowski w kończącej się za kilka miesięcy kadencji samorządu. W rozmowie z PGP podsumowuje m.in. zrealizowane inwestycje, przedstawia plany na przyszłość oraz zapowiada swoją kandydaturę w nadchodzących wyborach samorządowych. Z wójtem gminy Obryte Janem Morczkowskim rozmawiała Ewa Kowalczyk.

W listopadzie kończy się kolejna kadencja Rady Gminy Obryte oraz kadencja Wójta Gminy Obryte. Jakie zrealizowane w gminie inwestycje w ciągu tych 4 lat uważa Pan za najważniejsze?

Mijające 4 lata mogę ocenić jako bardzo owocne z uwagi na fakt, iż w ciągu całej kadencji rady gminy oraz wójta gminy Obryte zrealizowano szereg ważnych inwestycji mających na celu poprawę życia mieszkańców. Za jedną z najważniejszych uważam oddanie do użytku Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych oraz uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej – budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rozdziały i Rowy, a także zakup oczyszczalni ścieków (położonej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Obrytem) wraz z gruntem i drogą dojazdową. Istotna dla mieszkańców jest budowa dróg o nawierzchni bitumicznej o długości 10,3 km, dwie przeprawy promowe – Zambski Kościelne i Rowy, wyposażenie OSP, termomodernizacja ZPO oraz budynku Urzędu Gminy, budowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych, wykonanie ścieżek edukacyjnych. Wdrażanie reformy oświatowej w gminie Obryte przebiegło bez jakichkolwiek trudności. Dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju szkolnego przebiegło w sposób sprawny i spokojny, jak najmniej dotkliwy i stresujący dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Jakie inwestycje zostały zapoczątkowane w kończącej się kadencji i czekają na finalizację już w kolejnej?

Jest wiele rozpoczętych zadań, które należy ukończyć oraz wiele nowych, które chciałbym w nowej kadencji zrealizować mając na celu dalszy rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy gminy Obryte. Jest to przede wszystkim budowa sieci kanalizacyjnych, przydomowe oczyszczalnie ścieków, budowa oraz bieżąca naprawa dróg gminnych.

Jakich nowych inwestycji mogą spodziewać się Mieszkańcy gminy?

Czeka nas realizacja nowych inwestycji. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem, na który mamy już gotowy projekt, budowa i naprawa dróg – chodniki. Nadrzędnym celem jest budowa drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku Zambski – Tocznabiel – Pułtusk, tzw. „Ciółkówka”. Kolejne inwestycje przed którymi stoi Gmina Obryte to: wykorzystanie odnawialnych źródeł energii: solary i fotowoltaika, a także wymiana pieców na ekologiczne. Planujemy również budowę strażnicy – garaży OSP Obryte oraz doposażenie w sprzęt OSP.

Ile jest świetlic wiejskich na terenie gminy i w jakim są stanie?

Na terenie gminy Obryte funkcjonuje osiem świetlic wiejskich – w miejscowościach: Psary, Obryte, Sadykierz, Gródek, Cygany, Sokołowo Włościańskie, Zambski Kościelne, Ciółkowo Rządowe. Stan świetlic oceniam na bardzo dobry, żadna nie wymaga remontu. Większość z wymienionych została odnowiona w latach 2011 – 2018 – podczas trwania mojej kadencji, z uzyskanego dofinansowania w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Czy gmina ma uchwalony fundusz sołecki?

Gmina Obryte ma uchwalony fundusz sołecki, który będzie realizowany w 2018 roku. Kwota funduszu wynosi 327 647 zł. Mam nadzieję, że wszystkie sołectwa wykorzystają potencjał, jaki daje fundusz sołecki i dzięki zaangażowaniu i aktywności obywatelskiej uda się zrealizować wiele przedsięwzięć, które znacząco wpłyną na poprawę życia mieszkańców naszej gminy. Zrealizowanych zostanie 30 zadań, posiadam opracowany, gotowy harmonogram.

Jak układa się współpraca Wójta z Radą Gminy?

Współpraca wójta z radą gminy układa się bardzo dobrze. Efekty tej współpracy można zauważyć w skutecznym pozyskiwaniu środków z funduszy strukturalnych oraz realizacji zadań. Rada Gminy w swym działaniu podejmuje decyzje zgodnie z wolą swoich mieszkańców, co świadczy o szerokim zaangażowaniu radnych we własne środowisko. Radni w sposób rzetelny, logiczny i konkretny oceniają potrzeby Gminy.

Czym zdaniem Pana Wójta wyróżnia się gmina Obryte?

Gmina Obryte jest wyjątkową gminą wiejską, typowo rolniczą. 80% osób czynnych zawodowo zatrudnionych jest w rolnictwie (około 1 100 gospodarstw). Lasy stanowią 45% obszaru gminy. Północną granicę gminy wyznacza rzeka Narew na długości 15 km. Na terenie gminy Obryte istnieją dwie przeprawy promowe – Zambski Kościelne i Rowy. Gmina wyróżnia się pięknem krajobrazu, walorami naturalnymi oraz czystym środowiskiem. Znaczna część Gminy leży w obszarze Natura 2000. Cały obszar gminy wchodzi w skład obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski. W pasie nadnarwiańskim znajdują się tereny rekreacyjne, z których korzystają mieszkańcy aglomeracji warszawskiej, około 700 domków letniskowych.

W gminie Obryte staramy się organizować imprezy o różnym charakterze patriotycznym, kościelnym, regionalnym. Na stałe odbywają się na terenie gminy: uroczystość ku czci poległych powstańców styczniowych w Sokołowie Włościańskim, coroczna msza katyńska w kościele parafialnym w Obrytem, wianki w Zambskach Kościelnych, uroczystości dożynkowe, obchody rocznicy bitwy stoczonej przez powstańców styczniowych pod Sokołowem i Cyganami. We wrześniu odbywa się patriotyczna uroczystość przy mogile upamiętniającej poległych we wrześniu 1939 roku żołnierzy 5 pułku piechoty Legionów „Zuchowaci”. 10 września 2017 r. uroczystość objęta została Honorowym Patronatem przez Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pana Pawła Solocha oraz Dyrektora Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia Pana płk dr inż. Jacka Borkowskiego. 11 listopada odbywają się uroczystości z okazji Odzyskania Niepodległości. Ważnym wydarzeniem, cieszącym się dużym zainteresowaniem był uroczysty koncert Zespołu Artystycznego Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, który odbył się w październiku 2017 r. w sali gimnastycznej w Obrytem. W związku z obchodami 100 – lecia odzyskania niepodległości do planowanych uroczystości włączyły się dzieci i młodzież z terenu Gminy Obryte – biorąc udział w konkursach. Podjęliśmy działania mające na celu nadania imienia szkole.

Czy znajdziemy Pana nazwisko na liście kandydatów na wójta gminy w nadchodzących wyborach samorządowych?

Zdecydowanie moje nazwisko znajdzie się na liście kandydatów na wójta gminy w nadchodzących wyborach samorządowych. Wspólnie z radą i mieszkańcami gminy pragnę dokończyć realizację zamierzonych inwestycji i przedsięwzięć. Doskonale znam potrzeby mieszkańców Gminy Obryte.

Dziękuję za rozmowę.

Owocne cztery lata komentarze opinie

Dodajesz jako: |


Ogłoszenia PREMIUM

Zaginął rudo-biały kocur

7 listopada 2019 zaginął duży rudo-biały kastrowany i zaczipowany kocur. Jeżeli wiesz gdzie przebywa zadzwoń 608 43 45 46 lub 516 703 748.


Wynajem sprzętu

Wynajmę - Odkurzacze piorące - młoty wyburzeniowe - młotowiertarki - żyrafa+odkurzacz - odkurzacz budowlany - osuszacz - drabiny rusztowania -..


Reklama
 Reklama