:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?

Odpowiedź Doroty Subdy na oświadczenie Zarządu Szpitala Powiatowego Gajda – Med

Komunikaty, Odpowiedź Doroty Subdy oświadczenie Zarządu Szpitala Powiatowego Gajda - zdjęcie, fotografia
Portal pultusk24.pl 28/06/2018 13:39

W związku z oświadczeniem, jakie ukazało się na stronie gajdamed.pl, które zostało następnie opublikowane przez Pułtuską Gazetę Powiatową w wydaniu nr 26 z dnia 26 czerwca 2018 r., pomawiające mnie o popełnienie przestępstwa na szkodę Szpitala Powiatowego w Pułtusku, zaprzestania wspierania szpitala, pozbawienia Pacjentów tysięcy świadczeń medycznych, zmuszona jestem ustosunkować się do tych twierdzeń.

Całość przypisywanych mi zarzutów jest formułowana w oparciu o fakt wydania przez organ podatkowy – Burmistrza Miasta dwóch decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za 2017 oraz za 2018 r. w kwocie wyższej o 70.000 zł, niż wynikało to z deklaracji złożonych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Powiatowy Gajda-Med w Pułtusku (w deklaracjach złożonych przez podatnika, którego reprezentował Dyrektor Generalny Prokurent dr n. med. Robert Gajda podano zaniżoną wartość budowli oraz zaniżoną powierzchnię użytkową budynków, od których należny jest podatek). Bliżej nieznany autor tego oświadczenia, który nie miał cywilnej odwagi na ujawnienie się, podpisany jako „red” próbuje wykazać, że określenie wysokości podatku od nieruchomości jest uzależnione od uznaniowej decyzji organu podatkowego. Tak jednak na gruncie obowiązujących przepisów nie jest. Wysokość podatku stanowi iloczyn stawki podatku ustalonego przez Radę Miasta oraz powierzchni nieruchomości lub wartości budowli i brak tu miejsca na jakąkolwiek uznaniowość. Organ podatkowy nie mógł „zrobić tego po swojemu”, a więc ani „odjąć 50 tys.”, ani „dodać 20 tys.” Wyjaśnienia wymaga, że podatnik zakwestionował wielkość powierzchni przyjętą do obliczenia podatku i złożył odwołanie od obu ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie. W chwili obecnej obie decyzje nie są ostateczne ani nie zostały wykonane. Nie przeszkadza to jednak autorowi w twierdzeniu, że szpital już pieniądze stracił i wskazywaniu tego konsekwencji.

Niewątpliwie intencją autora oświadczenia było przypisanie mi popełnienia przestępstwa określonego jako działanie na szkodę szpitala. Tak też przedstawia mnie zdjęcie umieszczone na stronie gajdamed.pl (z zasłoniętymi oczami, w sposób charakterystyczny dla wizerunków osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa, publikowane przez środki masowego przekazu). Ocenę gustu autora pozostawiam czytelnikom, natomiast samemu autorowi proponuję refleksję dotyczącą naruszenia moich dóbr osobistych. Niewątpliwym natomiast jest, że paradoksalnie to właśnie oczekiwane przez autora działanie w postaci dowolności i kierowanie się pozaprawnymi przesłankami w określaniu wysokości podatku od nieruchomości stanowiłoby przestępstwo polegające na przekroczeniu uprawnień. Przypomnieć należy, że ustawowym zadaniem Burmistrza Miasta jest wykonanie budżetu, a w tym realizacja dochodów budżetowych.

Odnosząc się do zarzutu „zabrania” przeze mnie Pacjentom Pułtuska tysięcy wizyt specjalistycznych, setek badań tomografii komputerowej czy dziesiątek operacji chirurgicznych, abstrahując od wskazanej powyżej swoistej „logiki” autora, mogę wyrazić jedynie swoje zdziwienie, że finansowanie przez Szpital Gajda-Med tak znaczącej części tak poważnych świadczeń medycznych opiera się na założeniu finansowania ich z kwot zaoszczędzonych na podatku od nieruchomości, mimo, że są to świadczenia ściśle związane z wysokością kontraktów z Narodowego Funduszu Zdrowia i przez Fundusz refundowane.

Brak jest jakichkolwiek podstaw, aby przedstawionym w oświadczeniu zarzutom dodatkowo nadawać charakteru politycznego. Nie jest mi nic wiadome, aby ktokolwiek z osób związanych ze spółką Szpital Powiatowy Gajda-Med miał kandydować w zbliżających się wyborach samorządowych na stanowisko Burmistrza Miasta, a ta okoliczność, kierując się sposobem myślenia autora tłumaczyłaby zapewne „dyskryminację” szpitala w sprawach podatkowych.

Nadmieniam, że dotychczasowe umorzenia podatków od nieruchomości dla Szpitala Powiatowego Gajda-Med za lata 2016-2017 wyniosły łącznie 456 274 zł. Nasuwa się zatem pytanie- ile Pacjenci szpitala otrzymali dodatkowych badań, poza kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia, za umorzoną kwotę podatku?

Wyznaczona do pełnienia funkcji Burmistrza Miasta Pułtusk

Dorota Subda


 

 Ogłoszenia PREMIUM

Wynajem sprzętu

Wynajmę - Odkurzacze piorące - młoty wyburzeniowe - młotowiertarki - żyrafa+odkurzacz - odkurzacz budowlany - osuszacz - drabiny rusztowania -..


Zaginął rudo-biały kocur

7 listopada 2019 zaginął duży rudo-biały kastrowany i zaczipowany kocur. Jeżeli wiesz gdzie przebywa zadzwoń 608 43 45 46 lub 516 703 748.


Reklama
 Reklama