:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?

Najnowsze wieści z gminy Zatory

Wywiad, Najnowsze wieści gminy Zatory - zdjęcie, fotografia
Portal pultusk24.pl 02/08/2017 15:22

O zrealizowanych i przyszłych inwestycjach, funduszu sołeckim, oszczędnościach, o planach budowy nowego przedszkola w Zatorach i szkole w Ciskach rozwiązaniach ekologicznych i sukcesach w pozyskiwaniu środków unijnych – z Wójtem Gminy Zatory Grzegorzem Falbą rozmawiała Anna Morawska.

W poprzednim wywiadzie rozmawialiśmy na temat planowanych inwestycji. Które z nich udało się zrealizować?

Wykonaliśmy wszystko to, co w 2016 roku zaplanowaliśmy. Zaczynając od dróg - udało nam się dokonać przebudowy drogi gminnej Lutobrok-Folwark na długości 1 km 240 m za ponad 440 tysięcy. Mieliśmy na to, oprócz swoich środków, dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 90 tysięcy. Realizacja nastąpiła w zeszłym roku, podobnie jak parkingu o powierzchni 2700 m2 terenu utwardzonego przy Zespole Szkół w Pniewie, który wykonaliśmy ze środków gminnych za kwotę ok. 360 tysięcy. Inwestycja została ukończona we wrześniu 2016 roku. Oczywiście wykonaliśmy odwodnienie, studzienki i widzę, że mimo iż jest to duży teren, to na tyle dobrze wszystko funkcjonuje przy opadach, że słyszę pochwały za jakość wykonania. Gmina wykonała też budowę parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Zatorach na osiem miejsc parkingowych za 18 tysięcy. Cały czas trwa realizacja inwestycji z funduszu sołeckiego. Wyjątkiem był jeden rok - 2016, w którym radni zdecydowali o niewyodrębnianiu funduszu sołeckiego z budżetu gminy na 2017 rok, zobowiązując jednocześnie Wójta do podjęcia działań mających na celu poszukiwanie nowych ujęć wody w związku z jej brakiem, który wystąpił wcześniej. Natomiast obecnie została podjęta uchwała o realizacji funduszu sołeckiego w 2018 r. Trudno jest mi wymieniać te poszczególne zadania w każdej wiosce, ale w budżecie przeznaczone jest ponad 400 tysięcy zł z przeznaczeniem na realizację różnych zadań we wszystkich miejscowościach w gminie. Do końca września br. będziemy wspólnie z mieszkańcami ustalać cele wydatkowania tych funduszy dla każdej z miejscowości.

Ponadto wciąż jeszcze usuwamy azbest, z dużym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W zeszłym roku na ten cel wydaliśmy 41 tys., z czego 35 tys. wyniosło dofinansowanie. Wnioski mieszkańców dotyczą głównie budynków mieszkalnych, ale też często eternitu, który wziął się tak naprawdę nie wiadomo skąd. Wniosków o dofinansowanie usunięcia mamy co roku kilkadziesiąt.

Wiem, że bolączką miejscowości wiejskich jest oświetlenie uliczne. Jak wygląda to obecnie w gminie Zatory?

Wszystkie miejscowości w gminie posiadają oświetlenie uliczne, które w miarę możliwości jest uzupełniane o dodatkowe punkty oświetleniowe np. w związku z pojawiającą się nową zabudową w danej miejscowości. Dziś możemy się pochwalić wykonaniem oświetlenia w Cieńszy, gdzie przy okazji wymiany słupów przez zakład energetyczny najstarsze lampy zostały wymienione na ledowe. Była to trochę niespodziewana inwestycja w 2016 roku, gdyż spodziewaliśmy się jej wykonania w 2017 r., dlatego też kieruję podziękowania w stronę mieszkańców sołectwa, bo mieli przeznaczone środki z funduszu sołeckiego na coś innego, a jednak zdecydowali się zmienić decyzję, zwołując kolejne zebranie i przeznaczyć środki funduszu sołeckiego na wymianę lamp. Całość zadania to kwota ponad 61 tys. zł. Dzisiaj inne miejscowości podają nam Cieńszę za wzór, że tak powinno być wszędzie.

Czym jeszcze warto się pochwalić?

Na przykład tym, że udało się nam odzyskać około miliona złotych VAT-u. Zatwierdziliśmy również herb gminy, jest to sprawa bardziej promocyjna, ale uważam, że też ważna. Być może powstaną jakieś materiały promocyjne np. na dożynki z wykorzystaniem herbu.

Udało się nam również uruchomić linię autobusową Zatory-Warszawa, z dofinansowaniem gminy, więc koszty biletów są tańsze dla mieszkańców. No i muszę powiedzieć, że pomimo sceptycznych głosów, że znikoma liczba osób będzie korzystać z tego połączenia, okazało się, że taka linia jest potrzebna, a wójt został zobowiązany przez mieszkańców do podjęcia rozmów z właścicielem linii na temat uruchomienia jeszcze innych kursów, w innych godzinach. Nie wiem jak to się zakończy, natomiast dla wielu osób nie tylko w naszej gminie, ale na całej trasie przejazdu jest to znaczne udogodnienie, szczególnie potrzebne dojeżdżającym do pracy.

Może przejdźmy do tego, co już się dzieje w 2017 roku i do kolejnych planów.

Zacznijmy również od inwestycji drogowych. Po pierwsze wyremontowaliśmy drogę dojazdową do Gładczyna. Remont był co prawda zaplanowany na 2016 rok, jednak z uwagi na warunki atmosferyczne (zgodnie z planami pace miały rozpocząć się w okresie późnojesiennym) został przeniesiony na ten rok. Przy okazji wyremontowaliśmy mostek i dodatkowo nawierzchnię większości dróg osiedlowych, pomiędzy budynkami i blokami, które stały się własnością gminy. Przejęliśmy te drogi od Agencji Nieruchomości Rolnych, ale pod warunkiem udzielenia dofinansowania niezwykle pomocnego w ich przebudowie. Cała wartość inwestycji, wszystkich dróg, mostu, chodnika i oświetlenia – bo o tym nie wspomniałem – wyniosło ponad 1 100 000 zł, z dofinansowaniem 611 100 zł. Otrzymaliśmy również dofinansowanie w roku zeszłym na przebudowę dwóch dróg - Zatory-Holendry, która właśnie jest realizowana w tej chwili (1 840 m długości). Wysokość dofinansowania z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 957 261 zł i to stanowi 63,63 %, bo taki jest stały procent w tym programie, ale od ceny kosztorysowej. Natomiast po przetargu wiemy już, że wartość inwestycji wyniesie prawie 979 800 zł. Więc automatycznie dofinansowanie zostanie dostosowane do wartości poprzetargowej.

Kolejna droga, na którą gmina uzyskała dofinansowanie, wiedzie od wsi Wiktoryn przez Przyłubie, w kierunku granicy gminy. Jest to droga dosyć istotna dla wszystkich jeżdżących w kierunku Warszawy. Dojdziemy nią do granicy z Somianką, która ma już drogę zrobioną i wyjedziemy bezpośrednio na krajówkę Wyszków-Serock-Wierzbica. Ta droga o długości 3 206 m została zrobiona, podobnie jak w poprzednim przypadku, z dofinansowaniem z PROW, które wyniosło 1 235 000 zł w stosunku do ceny kosztorysowej. Warto podkreślić pozyskanie tak dużych środków, z tego co wiem, na terenie powiatu pułtuskiego tylko gmina Świercze w tym roku otrzymała środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, więc można to traktować w ramach dużego sukcesu.

Bardzo dużym sukcesem gminy i moim osobistym również jest uzyskanie dotacji na budowę drogi Zatory – Stawinoga. Po ponad rocznych staraniach (rozmowy rozpoczęły się w kwietniu 2016 r.) Gmina Zatory uzyskała dotację od Lasów Państwowych na budowę wyżej wymienionej drogi w wysokości 1.274.000 zł, co stanowi 50% wartości kosztorysowej netto. Sukces jest tym większy, że dofinansowanie otrzymały tylko dwie gminy z terenu działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Gmina posiada już dokumentację projektową, a dzięki uzyskanym środkom finansowym możliwe stało się wykonanie odcinka drogi o długości około 4 km, dlatego niezwłocznie po podpisaniu stosownych umów przystąpimy do ogłaszaniu postępowania przetargowego.

Ponadto jesteśmy „w przeddzień” przetargu na budowę mostu na rzece Prut w miejscowości Śliski, gdyż pierwszy przetarg został unieważniony z powodu kosztów przekraczających środki zabezpieczone w budżecie gminy. Na dzisiaj ceny kosztorysowe są w granicach 500 tys. zł. W tym roku czekają nas również remonty świetlic wiejskich. Zostały nam dwie, którym uregulowaliśmy w 2016 roku stany prawne, stając się jako gmina ich właścicielem. Są to świetlice w Borsukach Kolonii i w Lutobroku. W Lutobroku dodatkowo w budynku działa jeszcze Ochotnicza Straż Pożarna, która to w 2018 r. będzie obchodziła 50-lecie swojego istnienia. W trakcie opracowywania jest również dokumentacja techniczna pod budowę przedszkola w Zatorach, bo warunki w obecnie wykorzystywanych pomieszczeniach delikatnie rzecz ujmując, nie należą do najlepszych.

W którym miejscu miałoby stanąć nowe przedszkole?

Przy Zespole Placówek Oświatowych. Tylko że w zamiarze nie mamy dobudowy do istniejącej szkoły, a budowę oddzielnego, nowoczesnego budynku na tym terenie. Obecnie do przedszkola uczęszcza około 100 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Jednak potrzeba budowy nie wynika tylko z dużego zapotrzebowania, ale i z zapisów ustawy wchodzącej w życie w 2019 r. od kiedy to samorządy mają zapewnić odpowiednie warunki przedszkolne. Więc czas jest najwyższy, żeby rozpocząć przynajmniej budowę przedszkola, bo na terenie gminy takiego obiektu nie ma. Dlatego też uznałem, że na razie na dalszy plan przesunie się budowa hali sportowej przy ZPO w Zatorach. Niestety będzie to musiało być trochę odsunięte w czasie, natomiast nie rezygnuję z tego, tak jak w poprzednim wywiadzie mówiłem, mamy to też w planach, tym bardziej że nie mamy żadnej pełnowymiarowej hali na terenie gminy.

Wracając do tegorocznych inwestycji...

W tym roku również, bo to już jest w trakcie, zostanie uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego dla Zator i Drwał, albo inaczej - jego zmiany, bo cały czas mamy obowiązujący plan na terenie całej gminy. Pozwoli to mieszkańcom na uzyskanie nowych terenów pod budowę, czy pod jakieś usługi. Więc myślę, że w okresie jesiennym powinni mieszkańcy się już cieszyć z możliwości ewentualnych inwestycji na terenie przynajmniej tych dwóch miejscowości oraz wszyscy Ci, którzy do tej pory nie mieli prawa zabudowy terenów rolnych i z niecierpliwością oczekiwali na zmiany.

Mamy zamiar kontynuować również wymianę oświetlenia ulicznego. Prawdopodobnie zaczniemy od lamp najstarszych - a mamy taką możliwość, bo w tej chwili wszystkie lampy już po rozliczeniu z zakładem energetycznym są własnością gminy Zatory i już zakład energetyczny nie ma nic do oświetlenia ulicznego - w miejscowościach Drwały, Topolnica, Pniewo Kolonia i Gładczyn Szlachecki. Lampy te zużywają dużo energii. Tylko po wymianie lamp w Cieńszy mogę powiedzieć, że stosunek miesiąca jednego jesiennego do tego samego w roku przed wymianą, jest mniej więcej w granicach 50-60% oszczędności, przy znacznie lepszym świetle.

Podjęliśmy też decyzję o budowie studni głębinowej, więc będziemy robić odwierty w miejscowości Mystkówiec - Szczucin. Co z tego wyniknie, zależne będzie od tego, ile wody popłynie z danego odwiertu. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków gminy Zatory zgodnie z wolą radnych i sołtysów wszystkich wsi, którzy wcześniej podjęli decyzję o niewyodrębnianiu z budżetu gminy funduszu sołeckiego, tak jak wspomniałem - na rzecz poszukiwania nowych ujęć wody, za co jeszcze raz dziękuję.

Planujemy jeszcze budowę chodnika z kostki i przejścia dla pieszych przy szkole w Zatorach, w stylu tych na Świętojańskiej w Pułtusku. Jest już wykupiony grunt od właściciela pod poszerzenie pasa. Przy samej szkole mają również stanąć tablice edukacyjne o wszelkich formach życia występujących na terenie naszego rezerwatu i sposobach spędzania tu czasu. Może będzie to ciekawsza forma przekazania wiedzy uczniom niż tylko teoria z książki. Koszt 150 tys. zł, z tym że 90 % dofinansowuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

Istotne jest też to, że gmina otrzymała kolejne dofinansowanie na montaż instalacji solarnych. Wzorem roku 2015, razem z gminami: Brańszczyk i Somianka (gdzie liderem jest akurat Somianka), postanowiliśmy przystąpić do takiego samego wniosku. Zainteresowanie ze strony mieszkańców jest o wiele większe, niż w roku ubiegłym, gdzie dofinansowanie otrzymało 140 wniosków a w tym ponad 260. Początkowo nasz wniosek obejmował fotowoltaikę, ale niestety koszty niestety i możliwości ze strony Urzędu Marszałkowskiego nie pozwoliły na taką inwestycję.

W tym wniosku postawiliśmy głównie na instalacje solarne, natomiast w kolejnym, skierowanym na budynki użyteczności publicznej (mam tu na myśli szkoły) planujemy ująć termomodernizację, urządzenia fotowoltaiczne i pompy ciepła.

Jak wygląda stosunek składanych wniosków do tych rozpatrzonych pozytywnie?

Na odnawialne źródła energii w sumie do Urzędu Marszałkowskiego trafiło 73 wnioski o dofinansowywanie z regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020, a dofinansowanie uzyskało tylko pięć, w tym my na 4 miejscu, co stawia nas w naprawdę dobrym świetle.

Praktycznie każdy z naszych wniosków, z niewielkimi wyjątkami jest rozpatrywany pozytywnie, a te wyjątki to wynikają po prostu z braku środków finansowych, a nie z jakichś uchybień we wniosku.

Praktycznie cały powiat składał wnioski o te odnawialne źródła energii, ale niestety nie wszystkim się to udało. Wymieniam tu zadania większe, bo trudno mówić o wszystkich rzeczach, które dzieją się na co dzień, typu bieżące utrzymanie dróg.

Czy jest już decyzja kuratorium odnośnie szkoły w Ciskach?

Dostaliśmy pozytywną opinię z kuratorium wreszcie po kilku odwołaniach wójta i szkoła ta została zamknięta. Trudno to oczywiście rozpatrywać w kontekście sukcesu, bo po prostu widać ile ubywa nam dzieci… Ale w skali kraju, patrząc na dzisiejsze problemy wójtów, burmistrzów, jak reforma oświaty, to fakt, że nam się udało doprowadzić do końca sprawę szkoły, pustej bądź co bądź, bo nie było już w niej uczniów, no to jest w pewnej mierze jakieś tam osiągnięcie.

Co Pan Wójt planuje w tym budynku po tej szkole?

Nie mam na razie jakichś konkretnych planów, bo to też zależy od tego, kto i z jakim pomysłem się zgłosi. Często rozmawiamy na sesji, bo też nie chcę dopuścić do tego, żeby ten budynek został zdewastowany czy w jakikolwiek sposób podupadł. Na razie jednak od strony formalnej szkoła istnieje do końca sierpnia, ale wszyscy radni i sołtysi już wiedzą, że została zlikwidowana, więc wszelkie jakieś pomysły będą rozpatrywane.

Dziękuję za rozmowę.

Reklama

Najnowsze wieści z gminy Zatory komentarze opinie

Dodajesz jako: |


Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Usługi remontowe

Usługi remontowe: glazura, terakota panele, gładzie, malowanie, sufity podwieszane, zabudowy K/6


Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez pultusk24.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

AGA PRESS AGENCJA WYDAWNICZO-REKLAMOWA WYDAWNICTWO ALEKSANDER z siedzibą w Pułtusk 06-100, Kotlarska 8

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"