:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?

Czy rada będzie mogła pozbawić tytułu honorowego obywatela Pułtuska?

Samorząd, będzie mogła pozbawić tytułu honorowego obywatela Pułtuska - zdjęcie, fotografia
Portal pultusk24.pl 08/09/2019 16:00

23 września odbędzie się pierwsza po wakacjach sesja Rady Miasta, podczas której radni będą podejmować uchwałę w sprawie zmian w statucie gminy Pułtusk. Jedną z tych zmian będą zapisy dotyczące pozbawienia tytułu honorowego obywatela miasta.

W związku z prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2019 r., wydanym w przedmiocie pozbawienia tytułu honorowego obywatela miasta, wskazującym m.in., że gmina może w drodze stosownych uregulowań prawa miejscowego tworzyć również przepisy dotyczące pozbawienia tytułu honorowego obywatela – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Oznacza to, że WSA, przychylając się do skargi Roberta Gajdy na uchwałę Rady Miejskiej z dnia [...] czerwca 2018 r. nr [...] w przedmiocie pozbawienia tytułu honorowego obywatela miasta i stwierdzając nieważność zaskarżonej uchwały w całości, zauważył lukę w prawie miejscowym gminy Pułtusk. - „Nie ulega bowiem wątpliwości, że wśród przepisów Regulaminu nadawania honorowego wyróżnienia i odznaczenia Miasta [...] stanowiącego załącznik Nr 8 do Statutu Gminy [...] brak jest przepisów regulujących tryb i proces pozbawienia tytułu "Honorowego Obywatela Miasta [...]". Tym samym zasadne jest stanowisko, że podjęcie przez Radę Miejską [...] uchwały w tym przedmiocie dokonane zostało bez podstawy prawnej” - czytamy w wyroku WSA.

Dalej sąd wskazuje, że istnieje możliwość uregulowania tych kwestii. „Zdaniem Sądu – gmina może, w drodze stosownych uregulowań prawa miejscowego, tworzyć również przepisy dotyczące pozbawienia tytułu honorowego obywatela gminy. W ocenie Sądu bowiem, wynikające z art. 18 ust. 2 pkt 4 u.s.g. uprawnienie do nadawania tego tytułu, dotyczy zarówno zasad przyznawania jak i pozbawiania tego tytułu. Jest to bowiem kompetencja gminy, która służy wykonywaniu zadań gminy.”

Jeśli uchwała Rady Miasta zostanie przegłosowana na wrześniowej sesji, w gminnym statucie znajdą się następujące zapisy:

§ 8.1. Rada Miejska w Pułtusku, stosując odpowiednio tryb dotyczący nadania honorowego wyróżnienia lub odznaczenia Miasta Pułtusk, może podjąć uchwałę o pozbawieniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Pułtuska lub medalu Za zasługi dla Miasta Pułtuska, w razie:

1) prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne osobę wyróżnioną;

2) stwierdzenia, że osoba wyróżniona dopuściła się czynu niegodnego zachowania;

3) wyjścia na jaw istotnych okoliczności nie znanych w dniu nadania honorowego wyróżnienia lub odznaczenia, w tym prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne.

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Pułtuska został przyznany Robertowi Gajdzie w 2017 roku „w uznaniu zasług dla lokalnej służby zdrowia oraz działań w obszarze kardiologii i medycyny sportowej”. Za przyznaniem głosowali koalicjanci PSL i część SLD. Radni SPZP w ramach protestu nie wzięli udziału w uroczystej sesji, której rozpoczęcie na dodatek opóźniło się z powodu braku kworum. Dopiero przybycie radnej Barbary Król umożliwiło radnym głosowanie.

W 2018 roku, na wniosek Ryszarda Befingera, radni głosowali nad uchyleniem uchwały podjętej we wrześniu 2017. Uchwała zawierała informację na temat karalności Roberta Gajdy. - „Nie da się pogodzić prawomocnego wyroku skazującego z zaszczytnym tytułem honorowego obywatela” - argumentowali wówczas radni. W odpowiedzi Robert Gajda zaskarżył uchwałę. Ostatecznie sprawa znalazła się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, który jak już wspominaliśmy, uchylił uchwałę Rady Miejskiej o pozbawieniu tytułu honorowego obywatela, uzasadniając to m.in. brakiem odpowiednich przepisów w prawie miejscowym.

W lipcu tego roku wizerunek Roberta Gajdy, zdjęty w 2018 roku, powrócił na miejsce z wizerunkami pozostałych honorowych obywateli, na ścianę w Sali Rady pułtuskiego ratusza.Ogłoszenia PREMIUM

Wynajem sprzętu

Wynajmę - Odkurzacze piorące - młoty wyburzeniowe - młotowiertarki - żyrafa+odkurzacz - odkurzacz budowlany - osuszacz - drabiny rusztowania -..


Zaginął rudo-biały kocur

7 listopada 2019 zaginął duży rudo-biały kastrowany i zaczipowany kocur. Jeżeli wiesz gdzie przebywa zadzwoń 608 43 45 46 lub 516 703 748.


Reklama
 Reklama