:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
Wywiad, dalej programem CZYSTE POWIETRZE - zdjęcie, fotografia
Portal pultusk24.pl 14/07/2019 10:00

Na to i inne pytania, związane z Programem „Czyste Powietrze”, w rozmowie z Ewą Kowalczyk, odpowiada Minister Środowiska Henryk Kowalczyk.

Panie Ministrze, jak skomentuje Pan doniesienia medialne o wstrzymaniu przez Komisję Europejską środków na realizację Programu „Czyste Powietrze”? Czy to, co słyszymy w ogólnopolskich mediach jest prawdą i rzeczywiście Polska straci gigantyczne pieniądze z budżetu UE?

Obecnie Program Czyste Powietrze jest finansowany ze środków krajowych, więc nie można mówić o wstrzymaniu środków unijnych na jego realizację. Nie rozpoczęły się jeszcze negocjacje w sprawie konkretnych kwot w nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021 – 2027 – jak dotąd na poziomie UE nie podjęto ostatecznych decyzji, dotyczących zarówno wielkości środków przeznaczonych na politykę spójności, ani zasad, na jakich miałaby ona zostać wdrażana.

Komisja Europejska zarzuca Programowi „Czyste Powietrze” nieprawidłowości. W liście do polskiego rządu ocenia program jako niekwalifikujący się do uzyskania funduszy unijnych: Albo minister środowiska zmieni program „Czyste powietrze” i pozwoli bankom oraz samorządom dzielić unijne pieniądze na walkę ze smogiem, albo Unia pieniędzy nie da – to dość odważne ostrzeżenie. Jak Pan się do niego odniesie? Czy rzeczywiście, Pana zdaniem, program zawiera nieprawidłowości?

Nie możemy mówić o żadnym nieprawidłowościach. Zależy nam przede wszystkim na zwiększeniu efektywności Programu „Czyste Powietrze”, dlatego cały czas pracujemy nad rozwiązaniami, które pozwolą go usprawnić. Chodzi m.in. o poszerzenie sieci dystrybucji w ramach programu, którą zadeklarowaliśmy Komisji Europejskiej. Jeszcze w tym miesiącu rozpoczynamy pilotaż, w którym weźmie udział ponad 600 gmin zainteresowanych włączeniem się w proces przyjmowania i weryfikacji wniosków. Analizujemy też możliwość zaangażowania banków komercyjnych w realizację programu.

Jesteśmy w stałym kontakcie z Komisją Europejską, aktualnie są to jedynie robocze konsultacje. Odbywają się również cykliczne spotkania według wcześniej ustalonego harmonogramu.

Jakie, dalsze działania w sprawie Programu „Czyste Powietrze” przewiduje resort Środowiska? Czy program przejdzie zmianę, czy Pana zdaniem jest ona niepotrzebna?

Modyfikujemy program, starając się maksymalnie uprościć zarówno sam wniosek aplikacyjny, jak i procedurę jego weryfikacji. Istotną zmianą, którą planujemy wprowadzić będzie domniemanie podpisania umowy przez beneficjenta w momencie składania wniosku. Umowa dofinansowania stanie się wiążąca po decyzji Zarządu WFOŚiGW, co zwiększy tempo podpisywanych umów z beneficjentami.

Od lipca do Programu „Czyste Powietrze” zostały włączone gminy. Na czym ma polegać udział samorządów lokalnych w realizacji programu?

Gminy, które zadeklarowały gotowość do współpracy przy realizacji Programu „Czyste Powietrze” zostaną, w ramach pilotażu, włączone w proces przyjmowania i weryfikacji wniosków. Będą one również pomagać w ich wypełnianiu i przejmą bieżący kontakt z beneficjentami. Liczymy, że takie rozwiązanie pozwoli na przyspieszenie dystrybucji środków w ramach programu.

Przejdźmy na nasze, lokalne „podwórko”. Wiem, że do programu przystąpiła gmina Pułtusk. Czy pozostałe gminy w powiecie pułtuskim również dołączyły do programu?

Tak – w pilotażu będą uczestniczyć takie gminy jak Winnica, Gzy, Obryte oraz Świercze. Niestety, gmina Pokrzywnica i Zatory nie zgłosiły pracownika z ramienia urzędu do współpracy w ramach programu, mam nadzieję, że to się zmieni. Jestem przekonany, że po kilku miesiącach zwiększy się zainteresowanie ze strony samorządów i pozostałe gminy również będą chciały dołączyć do programu.

Czy znana jest Panu Ministrowi ilość wniosków jakie wpłynęły do NFOŚiGW z terenu gminy Pułtusk oraz z pozostałych gmin w naszym powiecie?

Łącznie, do NFOŚiGW, z terenu powiatu pułtuskiego, wpłynęło 109 wniosków. W rozbiciu na poszczególne gminy wygląda to następująco: z gminy Pułtusk – 46 wniosków, Świercze – 19, Obryte – 12, Pokrzywnica – 11, Zatory – 10, Winnica – 7 oraz z gminy Gzy – 4 wnioski.

Jak natomiast przedstawia się ilość złożonych wniosków w skali ogólnopolskiej?

Do 5 lipca do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej złożono prawie 66 tys. wniosków na łączną kwotę około 1,5 mld zł – najwięcej w Katowicach, Krakowie i Warszawie. Zarządy WFOŚiGW podjęły już 28 tys. uchwał ws. dofinansowań, a łącznie podpisano już prawie 20 tys. umów z beneficjentami na kwotę ponad 300 mln zł

I na zakończenie – jak Pan Minister zachęciłby mieszkańców gmin do składania wniosków?

Myślę, że korzyści z Programu Czyste Powietrze są oczywiste. Dzięki niemu możemy wymienić przestarzałe źródła ciepła na te bardziej ekologiczne i zmodernizować swoje domy. Te działania pozwolą nam wspólnie walczyć o lepszą jakość powietrza, którym oddychamy. Będziemy mieszkać w cieplejszych domach i w czystszym środowisku.

Dziękuję za rozmowę.Ogłoszenia PREMIUM

Zaginął rudo-biały kocur

7 listopada 2019 zaginął duży rudo-biały kastrowany i zaczipowany kocur. Jeżeli wiesz gdzie przebywa zadzwoń 608 43 45 46 lub 516 703 748.


Reklama
 Reklama