:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?

Chcę pomagać mieszkańcom naszej gminy

Wywiad, Chcę pomagać mieszkańcom naszej gminy - zdjęcie, fotografia
Portal pultusk24.pl 28/04/2019 14:00

Z wójtem Gminy Obryte Sebastianem Mroczkowskim rozmawiała Ewa Kowalczyk

Czy obserwował Pan pracę swojego poprzednika? Co skłoniło Pana do kandydowania w wyborach na wójta gminy Obryte?

Obserwowałem uważnie pracę swojego poprzednika. W latach 2013 – 2016 pracowałem w Urzędzie Gminy, więc miałem taką możliwość i przyglądałem się dokładnie działaniom poprzedniego Wójta.

Zdecydowałem się kandydować na stanowisko wójta, gdyż od dłuższego czasu wiele osób zachęcało mnie i zwracało się do mnie w tej sprawie. Po odbytych rozmowach z mieszkańcami uznałem, że większość z nich opowiada się za dokonaniem zmian w zarządzaniu gminą. Uznałem, że nie należy lekceważyć tego,. co mówią, a moja kandydatura pozwoli mieszkańcom gminy na dokonanie demokratycznego wyboru.

Czego mogą się spodziewać mieszkańcy gminy Obryte po nowym wójcie?

Chcę pomagać mieszkańcom swojej gminy, znam ich bolączki i potrzeby. Nie chcę dzielić mieszkańców, tylko zacierać obecne podziały. Będę się troszczył o rozwój i prawidłowe funkcjonowanie gminy. Będę szanował godność każdego człowieka i uważnie wsłuchiwał się w to, co mieszkańcy mają mi do powiedzenia. Chcę, aby zatrudniona kadra urzędnicza służyła pomocą, aby była kompetentna i życzliwa interesantom. Uczynię wszystko, co w mojej mocy, aby gmina Obryte dobrze się rozwijała, bo ona jest dla mnie najważniejsza. Chcę być dobrym gospodarzem i postaram się podołać wyzwaniom, jakie niesie za sobą zarządzanie gminą i praca na rzecz jej mieszkańców. Jestem tu dzięki mieszkańcom i dla mieszkańców.

Od objęcia stanowiska wójta minęło kilka miesięcy. Jakie były Pana pierwsze decyzje?

Nie ukrywam, że ze sprawą zwrotu dofinansowania za termomodernizację budynku Zespołu Placówek Oświatowych i Urzędu Gminy (kwota 1 900 000 zł) miałem najwięcej problemów. Dokumenty nie były prawidłowo załatwione, były kilkakrotnie uzupełniane. Planowanego zwrotu nie otrzymaliśmy w 2018 roku, a w budżecie te środki były rozdysponowane. Trzeba było dokonać wiele zmian w budżecie, aby go zamknąć.

Zdecydowałem o wymianie i uzupełnieniu oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kalinowo, Rozdziały i Obryte.

Doprowadziłem do założenia kamer na budynku Urzędu Gminy i Wiejskiego Domu Kultury w Obrytem w celu lepszego zabezpieczenia mienia przed uszkodzeniem.

Dokonałem wizji lokalnej oddziałów przedszkolnych na terenie gminy, podczas której zgłoszono, że dzieci mają za mało zabawek. W związku z tym ze środków pozyskanych od sponsorów zostały zakupione zabawki i przekazane dla wszystkich oddziałów przedszkolnych. Na bieżąco reagowałem też na wnioski mieszkańców w sprawie poprawy przejezdności dróg gminnych, jak również starałem się dbać o zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Ponadto zmieniłem godziny pracy Urzędu Gminy. Od 1 stycznia 2019 r. Urząd Gminy jest czynny w poniedziałek w godz. 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek w godz. 8.00 – 16.00, natomiast w piątek w godz. 8.00 – 15.00.

Jak układa się Panu współpraca z Radą Gminy?

W mojej ocenie współpraca z Radą Gminy Obryte układa się bardzo dobrze. Istotne znaczenie w budowaniu relacji wójt – rada ma bardzo duże zaangażowanie w sprawy gminy Pana Krzysztofa Oleksy – Przewodniczącego Rady Gminy oraz większości radnych. Myślę, że wszyscy radni przekonani są, że nasza działalność (rady i wójta) skierowana jest na zaspokajanie potrzeb mieszkańców naszej gminy. Dobra współpraca jest kluczem do sukcesu i prawidłowego rozwoju gminy, czego oczekują od nas mieszkańcy. Brak współpracy prowadzi do paraliżu gminy. Wójt sam nie jest w stanie skutecznie i dobrze zarządzać gminą. Większość radnych w mojej gminie już po raz kolejny sprawuje swój mandat, więc ma doświadczenie w tym zakresie. Wszystkim nam zależy , aby gmina rozwijała się jak najlepiej, więc ta dobra współpraca jest bardzo ważna.

Jakich inwestycji w najbliższym czasie mogą spodziewać się mieszkańcy gminy Obryte?

Część z inwestycji zaplanowanych na ten rok została już zrealizowana. Na początku roku wykonana została wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary z przestarzałych lamp rtęciowych
na energooszczędne lampy ledowe. W przyszłości planuję kontynuować modernizację oświetlenia ulicznego na jesień zaplanowana jest wymiana lamp w Gródku Rządowym i Gródku Nowym.

Obecnie trwają prace przy Ośrodku Zdrowia w Obrytem, w ramach których zostanie wykonany remont dachu i balkonów oraz docieplenie ścian zewnętrznych. Poza tym zdemontowane zostało stare ogrodzenie oddzielające działki Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia oraz stary budynek gospodarczy. W najbliższej przyszłości teren ten zostanie wyrównany i utwardzony. W planach na ten rok mam również wykonanie nowej aranżacji zieleni przed urzędem oraz rozbudowę placu zabaw – w tym celu złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy Otwartej Strefy Aktywności. Jeżeli zostanie zweryfikowany pozytywnie, to na placu zabaw powstanie siłownia plenerowa oraz strefa relaksu.

Zdecydowanie największą inwestycją, jaka nas czeka w najbliższym czasie, jest projekt „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 działanie 4.1. Odnawialne źródła energii (OZE). W ramach tego zadania na budynkach mieszkańców gminy zamontowane zostaną kolektory słoneczne do ogrzewania wody oraz instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania prądu. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2019 – 2020, obecnie czekamy na podpisanie umowy o dofinansowanie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

We współpracy z Sołtysami i Radą Sołecką planujemy również złożyć wnioski o dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Z tego programu zamierzamy urządzić place zabaw w miejscowościach Wielgolas, Sokołowo Włościańskie i Gródek Rządowy, a także dofinansować modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy oraz wykonać modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Gostkowie wraz z urządzeniem placu przed budynkiem.

W drugim półroczu planujemy zorganizować darmowe szkolenia dla mieszkańców z zakresu korzystania z internetu, w szczególności z e-usług. W tym celu pozyskaliśmy grant przyznawany w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Zakupiony za te środki sprzęt komputerowy po przeprowadzeniu szkoleń zostanie przekazany szkołom.

Ponadto istotną sprawą dla mnie jest asfaltowanie dróg gminnych ze środków gminnych i pozyskanych funduszy zewnętrznych. Plany na ten rok obejmują wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do miejscowości Ciółkowo Małe, drogi wewnętrznej w miejscowości Wielgolas, a także przebudowa drogi relacji Ciółkowo – Zambski Stare, Psary Maliki, Psary – Bartodzieje oraz w miejscowości Gródek Nowy.

Jak ocenia Pan stan oświaty po rządach poprzednika? Czy planuje Pan jakieś zmiany w jej zarządzaniu?

Oświata to bardzo złożony i wrażliwy temat nie tylko w gminie Obryte. W moim przekonaniu szkoła kształtuje przyszłość każdej gminy. Szkoła jest największą jednostką organizacyjną gminy, ale też największym zakładem pracy. Po konsultacji przedstawicieli Rady Gminy, środowiska pedagogicznego, pracowników Urzędu Gminy z przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Warszawie postanowiłem strukturę szkoły na dzień dzisiejszy pozostawić bez zmian. Jeśli chodzi o sposób zarządzania szkołą, to w trakcie kampanii wyborczej zarówno środowisko nauczycieli, jak i rodzice wypowiadali się bardzo negatywnie o zarządzaniu placówką. Powołałem komisję i zarządziłem kontrolę w szkole. Kontrola wykazała szereg nieprawidłowości. Zdecydowałem odwołać Panią Barbarę Piątek ze stanowiska dyrektora szkoły, pozostawiając Ją na posadzie nauczyciela. Funkcję dyrektora szkoły, na czas do końca roku szkolnego, powierzyłem Pani Agnieszce Bali. Decyzja ta poparta jest pozytywną opinią wśród kadry pedagogicznej jak i rodziców.

Gmina Obryte wyróżnia się wyjątkowymi walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi. Jest bowiem sercem Puszczy Białej. Czy ma Pan pomysł na rozwój turystyki w gminie?

Gmina Obryte leży w sercu Puszczy Białej. Mamy czyste powietrze, dobry klimat, piękne widoki oraz ciekawą i bogatą przyrodę. Aby rozwinąć turystykę w gminie, potrzebne są nakłady finansowe. Myślę o wzmocnieniu atrakcyjności turystycznej gminy Obryte poprzez budowę ścieżek rowerowych i pieszych szlaków turystycznych, które przyczynią się do rozwoju turystyki rowerowej, zapewnią lepszy dostęp do atrakcji turystycznych na terenie gminy a jednocześnie poprawią bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Jeśli udałoby się pozyskać środki zewnętrzne na ten cel, to realizacja tego pomysłu jest możliwa.

Dziękuję za rozmowę.

 

 

 

 Ogłoszenia PREMIUM

Zaginął rudo-biały kocur

7 listopada 2019 zaginął duży rudo-biały kastrowany i zaczipowany kocur. Jeżeli wiesz gdzie przebywa zadzwoń 608 43 45 46 lub 516 703 748.


Wynajem sprzętu

Wynajmę - Odkurzacze piorące - młoty wyburzeniowe - młotowiertarki - żyrafa+odkurzacz - odkurzacz budowlany - osuszacz - drabiny rusztowania -..


Reklama
 Reklama