:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  4°C lekkie zachmurzenie

Barbara Polańska podsumowuje swoją ostatnią kadencję

Wywiad, Barbara Polańska podsumowuje swoją ostatnią kadencję - zdjęcie, fotografia

Wiemy już, że w nadchodzących wyborach samorządowych nie będzie kandydować obecna wójt gminy Gzy Barbara Polańska – moja decyzja została podyktowana osiągnięciem przeze mnie wieku emerytalnego – poinformowała w wywiadzie dla Pułtuskiej Gazety Powiatowej. Podczas rozmowy Barbara Polańska podsumowała swoją pracę na rzecz samorządu gminy Gzy – m.in. zrealizowane inwestycje, współpracę z Radą Gminy. Z wójtem gminy Gzy Barbarą Polańską rozmawiała Ewa Kowalczyk.

W listopadzie kończy się kolejna kadencja Rady Gminy Gzy oraz kadencja Wójta Gminy Gzy. Jakie zrealizowane w gminie inwestycje w ciągu tych 4 lat uważa Pani za najważniejsze?

Przez okres sprawowania przeze mnie funkcji Wójta Gminy Gzy udało się zrealizować wiele ważnych inwestycji dla lokalnej społeczności. Przede wszystkim podejmowano działania, które w znacznym stopniu poprawiły stan dróg gminnych. Gmina Gzy corocznie również uczestniczy we współfinansowaniu inwestycji związanych z drogami powiatowymi położonymi na terenie gminy. Drugim z ważniejszych przedsięwzięć na terenie Gminy Gzy było zmeliorowanie 800 ha gruntów, co przyczyniło się do poprawy warunków prowadzenia działalności rolniczej. W obecnej kadencji przeprowadzono także remont budynku urzędu gminy oraz wykonano szereg prac w jego najbliższym otoczeniu, poprawiając tym samym warunki, w jakich odbywa się obsługa interesantów. Warto tu również wymienić inwestycję obejmującą rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie, o którą zabiegali strażacy oraz mieszkańcy. Jest ona w trakcie realizacji, zaś na ten cel udało się pozyskać środki finansowe z PROW 2014 – 2020.

Czy są inwestycje zapoczątkowane w kończącej się kadencji i czekają na finalizację już w kolejnej?

Zarządzanie budżetem samorządu gminy to odpowiedzialna funkcja, dlatego też każde działanie powinno być dokładnie przemyślane. Inwestycje, które obecnie są w trakcie, planuję zakończyć przed końcem mojej kadencji. Zaś o nowych przedsięwzięciach niech zdecydują już nowo wybrani przedstawiciele władz samorządowych.

Ile jest świetlic wiejskich na terenie gminy i w jakim są stanie?

Na terenie gminy mamy sześć świetlic wiejskich. Znajdują się one w następujących miejscowościach: Przewodowo Majorat, Pękowo, Gzy, Kozłówka, Szyszki Włościańskie i Ostaszewo Wielkie. Na bieżąco dbamy o poprawę stanu technicznego naszych świetlic. W obecnej kadencji, po dokonaniu regulacji stanu prawnego, udało się pozyskać dofinansowanie na modernizację świetlicy wiejskiej w Szyszkach Włościańskich.

Czy gmina ma uchwalony fundusz sołecki?

Gmina Gzy corocznie realizuje zadania w ramach Funduszu Sołeckiego. Przy zaangażowaniu sołtysów i mieszkańców wsi fundusz pozwala na realizację przedsięwzięć mających na celu poprawę życia mieszkańców naszej Gminy.

Jak układa się współpraca Wójta z Radą Gminy?

Współpraca wójta z Radą Gminy układa się bardzo dobrze. Radni jako przedstawiciele lokalnego społeczeństwa, najlepiej znają potrzeby mieszkańców i starają się podejmować decyzje zgodnie z ich wolą. Nasza współpraca owocuje realizacją wielu przedsięwzięć oraz pozyskiwaniem różnych dofinansowań z zewnątrz.

Czym zdaniem Pani Wójt wyróżnia się gmina Gzy?

Gmina ma charakter typowo rolniczy. Posiada gleby dobrej klasy, co sprzyja prowadzeniu działalności rolniczej. Ponadto gmina wyróżnia się czystym powietrzem oraz terenami posiadającymi wiele walorów przyrodniczych. Atrakcyjne warunki Gminy przyciągają nowych mieszkańców. Poza tym na terenie Gminy chętnie wypoczywają osoby spoza naszych okolic. Sprzyja ku temu istnienie gospodarstw agroturystycznych, będących wspaniałymi miejscami do spędzenia wolnego czasu.

Czy znajdziemy Pani nazwisko na liście kandydatów na wójta gminy w nadchodzących wyborach samorządowych?

W nadchodzących wyborach nie zamierzam ponownie kandydować na stanowisko wójta. Moja decyzja została podyktowana osiągnięciem przeze mnie wieku emerytalnego.

Dziękuję za rozmowę.

 


Wywiad, Gzy - więcej informacji